Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Roman Een vrouw van ivoor uutverkocht

Op 20 meert 2018 raekte de roman Een vrouw van ivoor uutverkocht. De roman wodde op 21 augustus 2015 prissenteerd in mfc De Ni’je Stienze in Ni’jhooltpae. Et eerste exemplaor wodde deur de schriever overhaandigd an de Drentse schriefster Marga Kool. De oplaoge was 1.000 exemplaoren. Et boek wodde in 2016 nommeneerd veur de Rink van der Veldepriis. Op 3 april 2016 wodde de roman bekroond mit de Streektaelpries van et Dagblad van et Noorden in Theater De Winsinghof in Roden.