Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Ni’je gedichten van Johan Veenstra

D’r weren al lange gien gedichten van Johan Veenstra meer in boekvorm te koop. Et laeste boek mit gedichten Longerlaand was al lange uutverkocht. Mar now is et boek Laandschop d’r. Et is uutgeven deur de ni’je stichting Prop in Berkoop in et kader van Stellingwarf 700. Acht keunsteners hebben heur inspireren laoten deur et mooie laandschop van de Stellingwarven en dat verbeeld in een hiele riegel keunstwarken: schilderi’jen, beelden, pentekenings, broonspanelen. Alles is op et ogenblik te zien op een tentoonstelling in Keunstruumte Hiemstra an de Oosterwoldseweg 17 in Berkoop. De tentoonstelling lopt van 21 november t/m 27 december en is eupend op vri’jdag-, zaoterdag- en zundagmiddag van 13.00 tot 17.00 ure. En d’r is dus ok een prachtig boek van uutgeven mit ofbeeldings van al die keunstwarken en acht ni’je gedichten van Johan Veenstra. Omdat d’r rejaol subsidie veur et projekt Laandschop beschikber was kost et boek mar een tientien. Dat is te geef veur zoe’n prachtig uutvoerd boek! De acht keunsteners die an et projekt mitwarkt hebben bin Guus Hellegers en Sigrid Hamelink (West-Stellingwarf), Peter Hiemstra en Christiaan Kuitwaard (Oost-Stellingwarf) Rudi Lanjouw en Siemen Dijkstra (Drenthe) en Marian Hulshof en Jan Snijder (Frieslaand).