Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Johan Veenstra vertaelt kienderboek

Plaetst op 17 november 2022.

Op verzuuk van de Stellingwarver Schrieversronte het Johan Veenstra in 2021 et kienderboek Het lammetje dat een varken is van Pim Lammers vertaeld in et Stellingwarfs. De titel in et Stellingwarfs is: Et laompien dat een varken is. Et gaot hier om et eerste transgender prenteboek. De beide schrievers verzorgden op 31 meie 2022 een literaire aovend in de biebeltheek van Oosterwoolde. Een dag laeter hebben ze et boek tegere prissenteerd op twie basisschoelen. Iene in Oosterwoolde en iene in Noordwoolde. De kiender van groep drieje van alle Stellingwarver basisschoelen hebben et boek kedo kregen.