Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Johan Veenstra: Ereburger van West-Stellingwarf

Plaetst op 1 jannewaori 2022.

Op 29 meert 2021 kreeg Johan Veenstra in et gemientehuus in Wolvege van burgemeester André van de Nadort te heuren dat hi’j deur de gemienteraod benuumd was tot Ereburger van West-Stellingwarf. Dat gebeurde naodat Veenstra daor een verhael verteld hadde naor anleiding van meert-streektaelmaond. Alle fraktieveurzitters fielseteerden de schriever vervolgens via een beeldverbiening. Vanwege corona konnen die niet in et gemientehuus wezen. De tekst op ’e oorkonde ludet as volgt:

Johan Veenstra is schrijver van verhalen en romans, dichter, spreker, collumnist, vertaler en verteller. Voor al deze vormen gebruikt hij slechts één taal om zich uit te drukken: het Stellingwerfs. Als schrijver en verteller in deze streektaal tekent hij al 50 jaar de Weststellingwerfse identiteit en haar karakter. Vanuit de inhoud en betekenis van zijn gehele oeuvre is een onderscheidend en uniek belang aan te geven. Johan Veenstra is met zijn werk en inzet een buitengewoon en uniek ambassadeur voor de Stellingwerfse taal, de gemeente Weststellingwerf en haar inwoners.

Johan Veenstra is de zeuvende man die tot Ereburger van West-Stellingwarf benuumd is. Van de veurige zesse leeft allienig oold-burgemeester Remco Heite nog. Tot now an toe wodde van de Ereburgers een schilderi’je veur in et gemientehuus maekt deur Ton Verheij. Van Johan Veenstra zal een foto maekt wodden deur fotograaf Rob de Wind.