Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Et liek in de Lende – literaire thriller van Johan Veenstra

Plaetst op 8 jannewaori 2022.

Op vri’jdagaovend 9 juli 2021 kwam in mfc De Ni’je Stienze in Ni’jhooltpae et ni’je boek van Johan Veenstra uut: de literaire thriller Et liek in de Lende. Et wodde een mooie literaire aovend mit een interview mit de schriever en een kwis. De meziek wodde verzorgd deur Karst Berkenbosch en Mark Verbeek. Et eerste exemplaor van et boek wodde anbeuden an Akkie Zeilstra, de winner van de kwis die maekt wodde deur Abel Darwinkel, sund jannewaori 2021 de ni’je direkteur van de Stellingwarver Schrieversronte. Et boek telt 256 bladzieden en et kwam in een oplaoge van 1.000 exemplaoren uut in een had kaft. Opmaek en omslagontwarp wodden maekt deur Sijtze Veldema van Stilet Vormgeving in Dwingel. Et wodde drokt bi’j Printbase b.v. in Suntjehannesge. De verkooppries is 15,95 euro. Dat is veur zoe’n dik boek in een had kaft mit leeslint een slieterspriesien! Johan Veenstra het mit Et liek in de Lende de aldereerste literaire thriller in et Stellingwarfs schreven. Et is een slim spannend boek wodden. Ie willen et verhael et liefste in iene goeze uutlezen en dat heurt vanzels ok zo mit een thriller! Johan Veenstra vertelt in et boek in wezen twie verhaelen die mit mekeer te maeken hebben en an et aende van et boek saemenkommen. Et liek in de Lende bleek votdaolik een groot verkoopsukses. In septemberkwam d’r al een twiede drok uut van 600 exemplaoren.

De heufdpersonen in et boek bin de beide pelisiemannen en kammeraoden Rik Smit en Rolf Wesselink. As Rik op een mooie morgen een aentien draeven gaot, dot hi’j een gruwelike ontdekking. Op et zaandstraantien bi’j et Wiede van de Lende ligt et lichem van een naekende vrouw mit et heufd in et waeter. As Rik dichterbi’j komt, zicht hi’j an de tatoeage op heur linkeraarm dat et Mara Silvius is. De vrouw mit wie hi’j de naacht deurbrocht het in et Van der Valk-hotel in Wolvege. Et liekt d’r op dat iene heur in et Wiede verdronken het. As pelisieman heurt hi’j vanzels drekt et buro te bellen. Mar… hi’j het Mara vermoedelik as laeste zien, is dan ongetwiefeld de eerste verdochte en mag in ieder geval niet mitdoen an et onderzuuk. En hi’j wil beslist helpen en vien de moordener van zien geliefde. Rik vertelt niks van zien voonst en dot zodoende volop mit an et onderzuuk. Mar dan wodt Jurjen van Dam verdronken vunnen in et zwembad bi’j zien vekaansiehuus in de buurtschop Iegypte bi’j de Delleboerster Heide. En Rik Smit krigt de hieltied meer et onbehaegelike gevuul dat de moordener et ok op him veurzien het… Wie is disse kille moordener die gien sporen aachterlat? Waoromme komt hi’j tot zokke gruwelike daoden? Wat is d’r in et verleden mit him gebeurd? En… lokt et de pelisies om de man te pakken te kriegen?