Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Dichtbundel De overkaant van et waeter uutverkocht

Op 21 meie 2018 raekte de dichtbundel De overkaant van et waeter uutverkocht. De bundel wodde op 28 juli 2017 prissenteerd tiedens een literaire aovend in mfc De Ni’je Stienze in Ni’jhooltpae. Et eerste exemplaor wodde deur de dichter overhaandigd an de Drentse dichteresse Ria Westerhuis. Et boek verscheen in een oplaoge van 350 exemplaoren. Johan Veenstra zat een maond laank praktisch elke dag tiedens de keunstmannefestaosie Eupen Stal mit zien ni’je bundel in de hal van et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop om zien bundel an de man te brengen. Dat was een groot sukses. Johan Veenstra verkocht d’r allienig daor zoe’n 150 exemplaoren. De overkaant van et waeter was de laeste dichtbundel van Johan Veenstra.