Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Ni’js

Twiede drok Vroeger is veurgoed veurbi’j
In jannewaori 2019 is d’r een twiede drok uutkommen van Johan Veenstra zien zeuvende roman Vroeger is veurgoed veurbi’j. De eerste drok van 800 exemplaoren kwam uut op 27 juli 2018 in mfc De Ni’je Stienze in Ni’jhooltpae. De twiede drok bedreegt 400 exemplaoren. Et omslag van et boek is van Sijtze Veldema van Stilet Vormgeving in Dwingel. De roman telt 204 bladzieden en de pries blift € 14,50.

Vroeger is veurgoed veurbi’j – de zeuvende roman van Johan Veenstra
Op vri’jdagaovend 27 juli 2018 wodde in mfc De Ni’je Stienze in Ni’jhooltpae een kulturele aovend hullen naor anleiding van et uutkommen van de roman Vroeger is veurgoed veurbi’j van Johan Veenstra. Et eerste exemplaor van et boek was veur Sippy Tigchelaar. Johan Veenstra wodde interviewd deur Peter Riksma en Jan Henk de Groot zong lieties in et Grunningers.
Vroeger is veurgoed veurbi’j is een spannende en ontroerende roman. Et boek gaot over Arjen Hogeling die op een dag in 1990 in Twente mit et geweer in de auto stapt en naor zien geboortestreek, de Stellingwarven, ridt om daor zien halfbreur Albert dood te schieten. As et kan mit ien schot.
Et boek is uutgeven deur de Stichting Stellingwarver Schrieversronte in een oplaoge van 800 exemplaoren. Et omslag is maekt deur Sijtze Veldema van Stilet Vormgeving in Dwingel. De roman telt 204 bladzieden en kost € 14,50.

Dichtbundel De overkaant van et waeter uutverkocht
Op 21 meie 2018 raekte de dichtbundel De overkaant van et waeter uutverkocht. De bundel wodde op 28 juli 2017 prissenteerd tiedens een literaire aovend in mfc De Ni’je Stienze in Ni’jhooltpae. Et eerste exemplaor wodde deur de dichter overhaandigd an de Drentse dichteresse Ria Westerhuis. Et boek verscheen in een oplaoge van 350 exemplaoren. Johan Veenstra zat een maond laank praktisch elke dag tiedens de keunstmannefestaosie Eupen Stal mit zien ni’je bundel in de hal van et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop om zien bundel an de man te brengen. Dat was een groot sukses. Johan Veenstra verkocht d’r allienig daor zoe’n 150 exemplaoren. De overkaant van et waeter was de laeste dichtbundel van Johan Veenstra.

Roman Een vrouw van ivoor uutverkocht
Op 20 meert 2018 raekte de roman Een vrouw van ivoor uutverkocht. De roman wodde op 21 augustus 2015 prissenteerd in mfc De Ni’je Stienze in Ni’jhooltpae. Et eerste exemplaor wodde deur de schriever overhaandigd an de Drentse schriefster Marga Kool. De oplaoge was 1.000 exemplaoren. Et boek wodde in 2016 nommeneerd veur de Rink van der Veldepriis. Op 3 april 2016 wodde de roman bekroond mit de Streektaelpries van et Dagblad van et Noorden in Theater De Winsinghof in Roden.

De overkaant van et waeter de laeste dichtbundel van Johan Veenstra
Tiedens een kulturele aovend in mfc De Ni’je Stienze in Ni’jhooltpae verscheen op 28 juli 2017 de laeste dichtbundel van Johan Veenstra. Een bundel mit persoonlike gedichten over zien moeder, onbekende vader, (half)breur en kammeraod. De meensken die zien leven kleur gavven en geven. En netuurlik ok gedichten over himzels en zien d’rp. De bundel kwam uut in een had kaft en in een ienmaolige oplaoge van 350 exemplaoren. De vormgeving is van Sijtze Veldema/Stilet Vormgeving Dwingel. Bi’j vuuf gedichten uut de bundel hebben verschillende fotografen foto’s maekt die tiedens de keunstmanefestaosie Eupen Stal in Berkoop te zien binnen in de hal van et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte. Johan Veenstra zit daor haost elke middag mit zien boeken, verkoopt en signeert ze. De pries van De overkaant van et waeter is mar tien euro.

Johan Veenstra kandidaot veur de Rink van der Veldepriis
De Stellingwarver schriever Johan Veenstra is ien van de vuuf kandidaoten veur de Rink van der Veldepriis 2016. Veenstra is nommeneerd veur zien roman Een vrouw van ivoor die eind augustus uutgeven wodde door de Stellingwarver Schrieversronte. De aandere vier kandidaoten veur de pries bin Willem Schoorstra (Pier), Mindert Wijnstra (De seefrou), Anne Feddema (De triennen fan Cheetah) en Hylke Tromp (Noah).
De Rink van der Veldepriis wodt sund et jaor 2004 om et jaor uutreikt deur de gemiente Smallingerlaand en de Friese Pers Boekerij. Hi’j bestaot uut een keunstwark van Anne Woudwijk en een bedrag van 1250 euro. De pries is nuumd naor de in 2001 wegraekte Friese schriever en journalist Rink van der Velde. Die zien boeken wodden jaorenlaank geweldig goed verkocht.
De winner wodt op 17 feberwaori 2016 bekendmaekt.

Roman Et geheim van de wiend uutverkocht
Op 21 november 2015 raekte de roman Et geheim van de wiend uutverkocht. De eerste drok van de vuufde roman van Johan Veenstra wodde op vri’jdag 28 agustus 2009 prissenteerd in mfc De Ni’je Stienze in Ni’jhooltpae. De schriever gaf et eerste exemplaor doe an kesteelheer Gerrie (Gregorius) Halman uut Blesdieke. In 2010 verscheen de twiede drok van et boek. Mit mekeer een oplaoge van 2500 exemplaoren. Johan Veenstra kreeg veur disse roman in 2010 de Streektaelpries 2009 van et Dagblad van et Noorden in de biebeltheek van Emmen.

Een vrouw van ivoor – de zesde roman van Johan Veenstra
Op vri’jdagaovend 21 augustus 2015 wodde in mfc De Ni’je Stienze in Ni’jhooltpae een kulturele aovend hullen naor anleiding van et uutkommen van de roman Een vrouw van ivoor van Johan Veenstra. Et eerste exemplaor van Een vrouw van ivoor was veur de bekende Drentse schriefster Marga Kool. Et twiede exemplaor was veur Feike Oosterhof, die jaoren in Ivoorkust woond en warkt het en de schriever zodoende helpen kon bi’j et schrieven van de Afrikaanse stokken van de roman. Pieter Jonker interviewde Johan Veenstra en Marga Kool. De Friese zanger Bennie Huisman zong zowel veur as nao et schoft lieties over et waeter en de zee.
Een vrouw van ivoor is et 25ste boek van Johan Veenstra en zien 6de roman.Veur een klein diel is et een vervolg op Veenstra zien autobiografische roman Een brogge van glas. Dat was een roman over de zuuktocht naor een onbekende vader en een halfbreur. Dezelde meensken die in dat boek veurkommen kommen ok in Een vrouw van ivoor veur. Mar et belangriekste diel van et boek gaot over Aichata Guei, een mooie, jonge vrouw uut Ivoorkust. Zi’j mos heur laand ontvlochten tiedens de burgeroorlog daor en op een waarme julidag van 2006 komt ze deur de aachterdeure in et huus van Johan Veenstra in Ni’jhooltpae. Johan Veenstra volgt heur leven en zien eigen leven tot heur wegen mekaander op die waarme julidag kruzen. Et is Johan Veenstra opni’j lokt en schrief een boek daj’ et liefste in iene goeze uutlezen willen! Et boek is uutgeven deur de Stichting Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Et omslag is maekt deur Sijtze Veldema van Stilet Vormgeving in Dwingel. Et boek telt 176 bladzieden en kost € 13,50.

Johan Veenstra vertaelde Nijntje in et Stellingwarfs
Burgemeester Gerard van Klaveren van West-Stellingwarf kreeg op donderdagaovend 28 augustus in boekhaandel Read Shop Zwikstra in Wolvege et eerste exemplaor van et in et Stellingwarfs vertaelde Nijntje-boekien Pake en beppe Pluus. Hi’j kreeg et van vertaeler Johan Veenstra. Steven Sterk van uutgeveri’je Bornmeer vertelde over et belang van vertaelen in streektaelen.
Op verzuuk van uutgeveri’je Bornmeer vertaelde Johan Veenstra in de meitied van 2014 et Nijntje-boekien Opa en oma Pluis in et Stellingwarfs. In et Stellingwarfs hiet et now dus Pake en beppe Pluus. Dick Bruna, de schriever van de Nijntje-boekies, is d’r wereldberoemd mit wodden. Nijntje is in een protte taelen vertaeld en ok in verschillende (streek)taelen in Nederlaand: Fries, Grunnings, Drents, Twents, Aachterhoeks, Zeeuws en Mestrichts. En now kun de Stellingwarver oolden/grootoolden heur kiender/kleinkiender dus ok in et Stellingwarfs uut Nijntje veurlezen. Ankem jaor wodt trouwens et Dick Bruna-jaor. Et is dan percies 60 jaor leden dat et eerste Nijntje boekien uutkwam. Bruna het nog niet zolange leden weten laoten dat hi’j vanwege zien leeftied stopt mit de schrieveri’je.
In dit in et Stellingwarfs vertaelde boekien gaot Nijntje op vesite bi’j zien pake en beppe. Hi’j krigt een autoped en lekkere botterkoekies. En’ hi’j leert van beppe hoe aj’ breiden moeten. Een kostelik boekien mit mooie tekenings. Et boekien Pake en beppe Pluus is uutgeven in een had omslag en et kost mar 6 euro! Et is te koop bi’j de boekhaandel, bol.com, Bornmeer nl en de Stellingwarver Schrieversronte. ISBN 978-90-5615-329-8.

Twiede drok Mit et waeter veur de dokter
Vlak veurdat de Stellingwarver sutelaktie 2014 uut aende zet, is de twiede drok uutkommen van Johan Veenstra zien laeste verhaelebundel Mit et waeter veur de dokter. De eerste drok verscheen in jannewaori 2012 en hadde een oplaoge van 1500 exemplaoren. De twiede drok het een oplaoge van 750 exemplaoren. Et is best wel biezunder dat d’r in disse tied nog een twiede drok van et boek verschient. De verkope van boeken keldert overal ommeraek. De room is van de melk’ De eerste drok van Mit et waeter veur de dokter wodde drokt bi’j Banda in Et Vene. Disse twiede drok is verzorgd deur Printbase bv in Suntjehannesge. Dat betekent dat et boek in Tsjechië drokt is. Et zicht d’r trouwens krek zo mooi uut! Omdat de Stellingwarver Schrieversronte de hieltied minder subsidie krigt is et niet meer te betaelen om boeken in Nederlaand drokken te laoten en dus wodt d’r uutweken naor lanen daor et vule goedkoper daon wodden kan. Et is aenlik droevig dat et zo moet. Mar ja… Et mooie omslag van et boek is van Sijtze Veldema van Stilet Vormgeving in Dwingel. In Mit et waeter veur de dokter staon veertig verhaelen. Meerst humoristisch, mar d’r staon ok wel wat serieuzere verhaelen in. Et boek telt 128 bladzieden, kost mar 12,50 euro, en is now overal weer te kriegen.

Een brogge van glas uutverkocht
De Stellingwarver versie van de autobiografische roman Een brogge van glas van Johan Veenstra is uutverkocht. Et boek is allienig nog in een peer boekwinkels te koop. De roman verscheen in 2006. D’r kwammen mit mekeer vier drokken van uut mit een tetaole oplaoge van 4500 exemplaoren. Et boek was een groot sukses en de schriever kreeg deur de jaoren henne een protte ontroerende reakties. Et boek zal now niet nog een keer herdrokt wodden. De Friese vertaeling In brêge fan glês die vleden jaor bi’j uutgeveri’je Bornmeer uutkwam en et luusterboek in et Stellingwarfs bin nog wel volop te kriegen en ok via dit webstee te bestellen.

Stellingwarf-Trofee veur Johan Veenstra
Op 19 meie 2010 het Johan Veenstra tiedens de jaorvergeerdering van de Stellingwarver Schrieversronte de aldereerste Stellingwarf-Trofee kregen veur al et wark dat hi’j deur de jaoren henne veur et Stellingwarfs uut de wege zet het. Nao de herdrok van zien laeste roman Et geheim van de wiend dee blieken dat de tetaole oplaoge van Veenstra zien boeken now meer as 50.000 exemplaoren is. Een respektaobel antal veur zoe’n klein taelgebied! De Stellingwarf-Trofee is een keramisch keunstwark mit de kop van een griffioen dat maekt is deur keramist Peter Hiemstra uut Berkoop. De Trofee zal mar hiel of en toe deur de Stellingwarver Schrieversronte an iene uutreikt wodden.

Johan Veenstra: meer as 50.000 boeken!
Op 22 april 2010 is d’r een twiede drok verschenen van Johan Veenstra zien laeste roman Et geheim van de wiend. Op 6 meert kreeg Veenstra in Emmen de Streektaelpries 2009 van et Dagblad van het Noorden veur dat boek. Nao et winnen van de pries bin d’r van alle kaanten nogal wat extra boeken bi’j de Stellingwarver Schrieversronte besteld, dat zodoende het de uutgever besleuten dat de roman rap herdrokt wodden mos. De twiede drok is duzend exemplaoren groot. In elke goeie boekhaandel is et boek now weer te bezetten.
Mit disse herdrok het de Stellingwarver schriever uut Ni’jhooltpae een magische greens berikt. De totaole oplaoge van zien boeken is now krek over de 50.000 exemplaoren hennekommen. Veur een klein taelgebied as et Stellingwarfs is dat een unieke prestaosie.
Veenstra is nog lange niet van doel en hool mit de schrieveri’je op. Hi’j warkt op et ogenblik an een ni’je bundel mit humoristische verhaelen en wil van ’t jaor eins ok uut aende zetten mit et schrieven van een ni’je roman.

Johan Veenstra wint streektaalprijs Dagblad van het Noorden
Johan Veenstra het veur zien roman Et geheim van de wiend de streektaalprijs 2009 van et Dagblad van het Noorden wunnen. Mit vier aandere boeken van Drentse en Grunninger schrievers/dichters was hi’j in de kattegerie poëzie en proza veur de pries nommeneerd. De Drentse zanger Daniël Lohues wun de pries in de kattegerie cd/dvd veur zien cd Allennig III. De priezen wodden op 6 meert uutreikt tiedens et grote streektaalfestival !Reur! in de biebeltheek van Emmen. Van de eerste drok van de roman bin nog mar een zeuventig exemplaoren over, dat et ligt in de bedoeling dat de Stellingwarver Schrieversronte over niet al te lange tied mit een twiede drok van et boek kommen zal.

Johan Veenstra nomineerd veur streektaalprijs Dagblad van het Noorden
Johan Veenstra zien laeste roman Et geheim van de wiend is nomineerd veur de streektaalprijs van et Dagblad van het Noorden. Mit vuuf aandere Nedersaksische schrievers is hi’j op ‘e kotte lieste (shortlist) terechtekommen. Tegere mit Peter Hiemstra overkwam Veenstra dat indertied ok mit heur boek Longerlaand. Op et streektaelfestival Reur op 6 meert in Emmen wodt bekendmaekt wie de pries wunnen het. De nomineerde schrievers in de rebriek proza & poëzie bin:

Minnezinne. Drentse erotische gedichten: Delia Bremer & Ria Westerhuis
Op e tast – Tonko Ufkes
Zo is t nait goan/Zo is het niet gegaan – Jan Glas
Bliedschop veur t bezeren – Henk Puister
Et geheim van de wiend – Johan Veenstra

Ni’je gedichten van Johan Veenstra
D’r weren al lange gien gedichten van Johan Veenstra meer in boekvorm te koop. Et laeste boek mit gedichten Longerlaand was al lange uutverkocht. Mar now is et boek Laandschop d’r. Et is uutgeven deur de ni’je stichting Prop in Berkoop in et kader van Stellingwarf 700. Acht keunsteners hebben heur inspireren laoten deur et mooie laandschop van de Stellingwarven en dat verbeeld in een hiele riegel keunstwarken: schilderi’jen, beelden, pentekenings, broonspanelen. Alles is op et ogenblik te zien op een tentoonstelling in Keunstruumte Hiemstra an de Oosterwoldseweg 17 in Berkoop. De tentoonstelling lopt van 21 november t/m 27 december en is eupend op vri’jdag-, zaoterdag- en zundagmiddag van 13.00 tot 17.00 ure. En d’r is dus ok een prachtig boek van uutgeven mit ofbeeldings van al die keunstwarken en acht ni’je gedichten van Johan Veenstra. Omdat d’r rejaol subsidie veur et projekt Laandschop beschikber was kost et boek mar een tientien. Dat is te geef veur zoe’n prachtig uutvoerd boek! De acht keunsteners die an et projekt mitwarkt hebben bin Guus Hellegers en Sigrid Hamelink (West-Stellingwarf), Peter Hiemstra en Christiaan Kuitwaard (Oost-Stellingwarf) Rudi Lanjouw en Siemen Dijkstra (Drenthe) en Marian Hulshof en Jan Snijder (Frieslaand).

Et geheim van de wiend de vuufde roman van Johan Veenstra!
Op 28 augustus 2009 is tiedens een kulturele aovend in et MFC De Ni’je Stienze in Ni’jhooltpae de historische streekroman Et geheim van de wiend verschenen. Et is Johan Veenstra zien 22ste boek en zien vuufde roman. Veenstra vertelt in dit boek et levensverhael van Anna Mulder, een maegien uut de Stellingwarven dat in et veurjaor van 1922 tot over heur oren verliefd wodt op Jan Bouw, een mooie, jonge iekschelder van de Veluwe. Et verhael begint in de hiete zoemer van 2006 as Anna honderd jaor wodt en weerommekikt op heur leven. Ze beleeft in heur gedaachten alles opni’j: heur liefde veur Jan en et leven mit Dieks, een man uut Twente, daor ze laeter mit in de kunde komt. Eerst an et aende van et boek wodt de lezer geweer wat et grote geheim is dat Anna heur hiele leven mit heur mitneumen het. Een roman om in iene goeze uut te lezen! Et boek is uutgeven deur de Stellingwarver Schrieversronte, telt 160 bladzieden, en kost 12,50 euro. Et omslag is van Sijtze Veldema. Op et omslag staot et schilderi’je Blesdieker Heide van de Stellingwarver schilder Rinny Siemonsma.

In brêge fan glês is d’r!
Bi’j uutgeveri’je Bornmeer op ‘e Gediek is oflopen woensdag In brêge fan glês uutkommen. Et is de deur Folkert de Jong maekte vertaeling van Johan Veenstra zien autobiografische suksesroman Een brogge van glas, die in 2006 verscheen bi’j de Stellingwarver Schrieversronte. De Friese vertaeling is wat dikker as de Stellingwarver versie. Et boek telt 176 bladzieden. Johan Veenstra het in et biezunder veur disse Friese uutgifte een Naowoord/Neiwurd schreven. Hoe is et veerdergaon waor et boek ophul en wat veur reakties het de schriever indertied zoal kregen nao et verschienen van de roman? Op die vraogen gaot Veenstra in zien Naowoord in. Van In brêge fan glês bin duzend exemplaoren drokt. Et boek kost 17,50 euro. Et is via on-line bestellen op dit webstee en in alle goeie boekwinkels hier-bi’j-omme te kriegen.

Friese vertaeling van Een brogge van glas
Uutgeveri’je Bornmeer het de volgende Friestaelige passetiedinge uutgeven.

Best-seller fan Johan Veenstra yn it Frysk

Een brogge van glas fan de Stellingwerver skriuwer Johan Veenstra wurdt yn it Frysk oerset. De Fryske ferzje sil begjin septimber by Utjouwerij Bornmeer ferskine. Spesjaal foar dizze edysje hat Johan Veenstra in neiwurd skreaun dêr’t er yn fertelt hoe’t it him nei it ferskinen fan it boek yn 2006 fergien is en watfoar reaksjes hy krige.

Yn de autobiografyske roman Een brogge van glas beskriuwt Johan Veenstra hoe’t er nei de dea fan syn mem te witten komt wa’t syn heit wie. Hy krijt dan ek te hearren dat er noch in healbroer hie. Neist de syktocht fan de soan nei syn heit, is de leafde yn al har ferskiningsfoarmen in belangryk tema yn it boek: de leafde fan mem en soan, de geheime, homoseksuele leafde fan de skriuwer foar in troude man, en de leafde foar it lïnskip en de natuer.

Fan de Stellingwerfer edysje binne hast 4000 eksimplaren ferkocht. It boek wurdt oerset troch Folkert de Jong.

Een brogge van glas as luusterboek
Johan Veenstra zien roman Een brogge van glas is now ok as luusterboek te kriegen. Audiofrysk geft mit subsidie van de perveensie Frieslaand een hiele riegel Friestaelige boeken uut as luusterboek en now dus ok een Stellingwarfstaelig boek. Et boek, dat deur de schriever zels veurlezen wodt, staot op vier cd’s die in een mooie kassette zitten. Mit mekeer kost et 15 euro. Van de pepieren versie van Een brogge van glas bin al meer as vierduzend exemplaoren verkocht. Van de vierde drok bin nog een kleine driehonderd boeken over. Et is niet de bedoeling dat et boek nog een keer herdrokt wodden zal.

Naachs goelen de honnen uutverkocht
De dadde drok van Johan Veenstra zien twiede roman Naachs goelen de honnen is uutverkocht. Et boek verscheen in 1984 en wodde in de loop van de jaoren twie keer herdrokt. Mit mekeer bin d’r now 2000 exemplaoren van de roman verkocht. In 1984 kreeg Johan Veenstra d’r de H.J. Bergveldpries veur, de hoogste literaire onderscheiding die een Stellingwarver schriever kriegen kan. Naachs goelen de honnen wodt niet nog een keer herdrokt. Op 28 augustus 2009 komt in et MFC De ni’je stienze in Ni’jhooltpae Johan Veenstra zien vuufde roman Et geheim van de wiend uut.

Een vlinder van zulver uutverkocht
De dadde drok van Johan Veenstra zien eerste roman Een vlinder van zulver is uutverkocht. Et boek verscheen in 1981 en wodde in de loop van de jaoren twie keer herdrokt. Mit mekeer bin d’r now 2000 exemplaoren van de roman verkocht. In 1991 kreeg Johan Veenstra d’r de H.J. Bergveldpries veur, de hoogste literaire onderscheiding die een Stellingwarver schriever kriegen kan. Een vlinder van zulver wodt niet nog een keer herdrokt.

Johan Veenstra vertelt veur 2500ste keer
Schriever en verteller Johan Veenstra vertelt op vri’jdag 17 oktober 2008 veur de 2500ste keer argens uut eigen wark. Dat is veur de bewoners van de Kempenaersstaote in Et Vene. Veenstra begon in de haast van 1971 mit zien schrieveri’je in et Stellingwarfs. Krap een jaor laeter vertelde hi’j veur de eerste keer uut eigen wark op ‘e brulloft van Karst en Saakje Berkenbosch in et dôrpshuus op Der Izzerd. De wekelikse stiekelstokkies veur Omroep Frieslaand hebben zien optredens indertied geweldig anvieterd. De Stellingwarver schriever het een grote bekendhied kregen deur zien radiovertellegies en wodt sund die tied overal vraogd om veur alderhaande verienings kommen te vertellen. Hi’j reist zodoende mit zien verhaelen deur et hiele noordoosten van et laand, van Twente tot de Wadden. Deur de jaoren henne het hi’j in et schoft van zien optredens veur een kleine honderdvuuftigduzend euro an eigen boeken en cd’s verkocht veur zien uutgever de Stellingwarver Schrieversronte. De grote klapper van de laeste jaoren is zien autobiografische roman Een brogge van glas. Et is half en half de bedoeling dat d’r toekem jaor, vlak veur de sutelaktie, een ni’je roman van Veenstra uutkommen zal. Op ‘e vraoge as hi’j nao die 2500ste keer gewoon deurgaot mit vertellen zegt hi’j: ‘Zolange a’k et platte van de voeten onderhole en ze me vraogen blieven, blief ik mit genoegen et pad uutgaon, want et is meraokels mooi wark.

Dadde drok De wereld is gek
Van Johan Veenstra zien verhaelebundel De wereld is gek is op 10 jannewaori de dadde drok uutkommen. De eerste drok wodde op 27 augustus 2004 prissenteerd in De Zon in Oosterwoolde. Omdat et boek nog altied goed verkocht wodt, wodde eind veurig jaor deur de Stellingwarver Schrieversronte tot een dadde drok besleuten. De tetaole oplaoge van De wereld is gek komt now op 3750 exemplaoren. Et is niet te verwaachten dat et boek hiernao nog een herdrok beleven zal. Johan Veenstra warkt an een ni’je verhaelebundel, mar et is zien bedoeling en kom eerst nog mit een ni’je roman.

Vierde drok Een brogge van glas
Veurdat begin september de jaorlikse sutelaktie uut aende zet, komt de Stichting Stellingwarver Schrieversronte mit de vierde drok van de autobiografische roman Een brogge van glas van Johan Veenstra. Mit disse drok komt de tetaole oplaoge now op 4500 exemplaoren. De roman is zodoende ien van de best verkochte boeken van de Stellingwarver schriever. Et boek verscheen vleden jaor op 1 september en beleefde drie drokken kot nao mekaander. Behalven dat et boek doe een topper in de Stellingwarver sutelaktie was, was et ok ien van de best verkochte boeken in de Friese sutelaktie. Omdat de dadde drok zo goed as uutverkocht is en d’r altied nog een boel vraoge naor de roman is, wodde deur de uutgever tot een vierde drok besleuten. Een brogge van glas is een indrokwekkende en ontroerende roman. In et boek vertelt Johan Veenstra dat hi’j pas nao et wegraeken van zien moeder in 1996 ontdekte wie zien vader was en dat hi’j een halfbreur hadde. Et boek maekte op een protte lezers grote indrok. Veenstra kreeg en krigt nog altied een protte reakties op et boek. Veurig jaor om de kastdaegen henne las de schriever et boek veur op Omroep Frieslaand.

Longerlaand uutverkocht
Et beelde-/gedichteboek Longerlaand van Peter Hiemstra en Johan Veenstra is in een maond tied uutverkocht raekt bi’j de uutgever. Et boek kan zodoende niet verkocht wodden in de jaorlikse sutelaktie van de Stellingwarver Schrieversronte die in september hullen wodt. Van et boek wodden op ‘e Eupen Stal in Berkoop mar liefst 620 exemplaoren verkocht an keunstliefhebbers uut et hiele laand. Et boek is nog wel te koop in verschillende boekwinkels in de Stellingwarven en Frieslaand.

Longerlaand een biezunder boek van Peter Hiemstra en Johan Veenstra
Op vri’jdag 13 juli verschient et beelde-/gedichteboek Longerlaand van keramist Peter Hiemstra en dichter/schriever Johan Veenstra. Et wodt een prachtig uutvoerd en uniek boek. Longerlaand betekent laand van verlangst. Meer as vuuf jaor bin Peter en Johan doende west mit dit projekt. Van twintig plakkies in de Stellingwarven daor as zi’j beidend op wat veur meniere dan ok wat mit hebben, het Peter een beeld maekt en Johan een gedicht of een serie gedichten. De plakkies liggen deur de hiele Stellingwarven henne: van de oolde zeediek tussen Sliekenborg en Schoterziel tot de Kaele Dunen en de Oosterse Es bi’j Appelsche. De keramist en de dichter hebben gien realistische weergaove van de twintig plakkies maekt. Et bin uterings van heur gevuul wodden. Een gevuul bi’j een plak. Herinnering of warkelikhied. Vroeger of now. Een persoonlike vertaeling in beeld en poëzie. De ni’je gedichten van Johan Veenstra bin hiele persoonlike gedichten wodden die over twie kammeraoden gaon, zien moeder en ien gedicht gaot over zien ‘onbekende’ vader. Mar uutgaankspunt bi’j elk gedicht is altied ien van die mooie plakkies in de Stellingwarven. In et boek zit een kaorte van de Stellingwarven daor de plakkies op weeromme te vienen binnen. Mit et boek kuj’ die plakkies dus bi’jlanges gaon.
Et boek is prachtig en hiel luxe, in een had kaft en mit prachtig pepier, vormgeven deur Gert Jan Slagter uut Grunningen. De kleurefoto’s van Peter zien beelden bin van Erik en Petra Hesmerg uut Sneek. Sijtze Veldema uut Dwingel het schitterende zwat-wit foto’s maekt van de twintig plakken. Onder elke foto staot een beschrieving van et desbetreffende plak.
Een protte subsidiegevers hebben rejaol centen geven veur dit boek. Daoromme kost et mar vuuftien euro. Mar: d’r komt mar een ienmaolige uutgifte van duzend exemplaoren. Et boek wodt niet herdrokt. Op is op.
In et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop is in et kader van de keunst- en kiekroute Eupen Stal een tentoonstelling van de beelden en de gedichten. De Eupen Stal begint op 14 juli en eindigt op 12 augustus en is daegeliks eupen van 13.00 tot 18.00 ure. Et boek is daor ok te koop. De beelden trouwens ok!

Een brogge van glas op ‘e radio
Johan Veenstra lest zien suksesroman Een brogge van glas binnenkot veur op ‘e radio. Et veurlezen van et boek wodt op drie aovens uutzunnen: op 25, 26 en 27 december. Et begint elke aovend om 7 ure op Omroep Frieslaand en et zal iedere keer ongeveer aanderhalf ure duren. Veenstra het de laeste weken vuuf keer naor de studio in Liwwadden west om alles op te nemen. Et is veur de eerste keer dat zoks deur Omroep Frieslaand daon wodt. De VPRO het et in et verleden daon mit de roman De Avonden van Gerard Reve. Op radio en tillevisie wo’n reklamespotties uutzunnen om andacht an dit projekt te geven. Van et boek bin al meer as drieduzend exemplaoren verkocht! Johan Veenstra is op vri’jdag 22 december, middags tussen 4 en 5 ure, bi’j Karen Bies op Omroep Frieslaand-radio te gaaste in et kultuurpergramme De koperen tûn. In et decembernommer van De Moanne komt een interview mit de schriever van Christine Magour over et sukses van Een brogge van glas en wat et boek mit himzels en aanderen daon het.

Een meenske is gien eerpel uutverkocht
De verhaelebundel Een meenske is gien eerpel is uutverkocht. Et boek is allienig hier en daor in een boekwinkel nog te bezetten. Een meenske is gien eerpel verscheen in 1997 en beleefde vuuf drokken. Mit mekeer wodden d’r mar liefst 5.500 exemplaoren van verkocht. Et is zodoende an now toe et best verkochte boek van Johan Veenstra. De verhaelebundel zal niet nog een keer herdrokt wodden. Et is now een keer mooi genoeg west. Meensken die een soortgeliek boek hebben willen, kun De wereld is gek anschaffen. Dat boek is nog roem veurraodig en ok dat is een boek mit kotte verhaelties. Meerst humoristisch, soms wat serieuzer.

Dadde drok Een brogge van glas
Op ‘e kop of acht weken nao et uutkommen van de autobiografische roman Een brogge van glas is op 27 oktober de dadde drok verschenen. Elke drok van et boek telt tot now an toe 1250 exemplaoren. Dat betekent dat d’r now al 2500 boeken verkocht binnen en de vraoge is nog altied groot. Nooit eerder wodden d’r in zoe’n kotte tied zovule exemplaoren van een boek van Johan Veenstra verkocht. De schriever gaot et hiele boek veurlezen in de studio van Omroep Frieslaand in Liwwadden. De Omroep is van doel om et tussen de kastdaegen en ni’jjaor op een stok of drie aovens uut te zenden. Een uniek projekt. Nooit eerder dee een regionaole omroep zoks. De VPRO dee een jaor of wat leden etzelde mit De Avonden van Gerard Reve.

Twiede drok Een brogge van glas
Van de roman Een brogge van glas is op 18 september 2006, goed twie weken nao et uutkommen van et boek, al een twiede drok verschenen. De belangstelling veur et boek was van et begin of an overweldigend. Veurdat de sutelaktie begon was de helte van de oplaoge van de eerste drok van 1250 exemplaoren al verkocht. De rest is tiedens de sutelaktie schone opraekt. Et besluut om et boek herdrokken te laoten wodde vier daegen nao de prissentaosie in et MFC De ni’je stienze in Ni’jhooltpae al neumen. Nooit eerder raekte een boek van Johan Veenstra zo vlogge uutverkocht. De oplaoge van de twiede drok is opni’j 1250 exemplaoren. Et boek is now overal weer volop te kriegen en is ok via on-line bestellen op disse webstee weer te bezetten.

Een brogge van glas, ni’je roman van Johan Veenstra
Op 1 september 2006 verscheen et twintigste boek en de vierde roman van Johan Veenstra: Een brogge van glas. Et boek wodde prissenteerd in et ni’je multifunktionele centrum De ni’je stienze in Ni’jhooltpae, et dörp daor de schriever zien hiele leven woond het. Een brogge van glas is een autobiografische roman. In zien drie veurige romans kwammen wel es autobiografische fragmenten veur, mar dit verhael is van kaft tot kaft echt gebeurd. Eerst nao et wegraeken van zien moeder, now tien jaor leden, kwam Johan Veenstra an de weet wie zien vader was en dat hi’j een halfbreur hadde. Dat gegeven het hi’j bruukt veur disse roman. Hiel eupenhattig vertelt hi’j over zien leven, over de tere dingen, daor niet over praot wodden kon, en over een liefde die geheim blieven moet. Et boek nemt zodoende wel een hiel biezunder plak in in et wark van de schriever.
De Drentse schriever Gerard Nijenhuis kreeg et eerste exemplaor. Hi’j kwam op ‘e aovend van de prissentaosie ok an et woord, veerder zong de Grunninger zanger Martin Korthuis, Douwe Kootstra interviewde Johan en die las ok nog veur uut et ni’je boek. De aovend, die bi’jwoond wodde deur 185 meensken, wodde prissenteerd deur Grietje Bosma-Dijkstra.
Et ni’je boek is in elke goeie boekhaandel te koop en ok op disse webstee on-line te bestellen. Van et boek bin 1250 exemplaoren drokt, et kost 11 euro.
Een brogge van glas: ISBN-10: 90-6466-135-9 en ISBN-13: 978-906466-135-8.

Dichtbundel Winterlaand uutverkocht
Winterlaand is an now toe de best verkochte dichtbundel van Johan Veenstra.. De twiede drok is onderdehaand ok uutverkocht raekt. De eerste drok verscheen in september 2001 in een oplaoge van 750 exemplaoren. De twiede drok van juni 2003 bedreug 500 exemplaoren. De bundel wodt niet nog een keer herdrokt. Et waachten is now op et verschienen van de gedichten uut et projekt Ode an de Stellingwarven daor Johan Veenstra tegere mit Peter Hiemstra sund december 2001 an warkt. Van 20 plakkies in de Stellingwarven maekt Peter een beeld en Johan een gedicht of een cyklus gedichten. As et projekt hielemaole klaor is, is et de bedoeling dat d’r een boek verschient mit de gedichten, foto’s van de keramische beelden en et betreffende plakkien. Mar wanneer dat percies wezen zal is now nog niet te zeggen. Butendat is d’r al es over tunteld en geef in de toekomst een bundel mit de mooiste gedichten van de schriever/dichter uut.

Twiede drok De wereld is gek
Vandaege (3 jannewaori 2005) is d’r een twiede drok verschenen van de verhaelebundel De wereld is gek. De eerste drok verscheen op 27 augustus van et veurige jaor en raekte in december hielemaole uutverkocht. Zowel de eerste as de twiede drok tellen 1500 exemplaoren. Et boek is now dan ok weer volop te kriegen bi’j elke goeie boekwinkel, de Stellingwarver Schrieversronte en via et bestelformelier op dit webstee. Aj’ alle drokken van alle boeken van Johan Veenstra bi’j mekeer optellen dan komt de totaole oplaoge now krek over de 40.000 exemplaoren henne. Een respektaobel tal. De boeken wo’n dan ok tot veer buten de Stellingwarven verkocht.

De wereld is gek ni’j boek van Johan Veenstra
Op 27 augustus verscheen et negentiende boek van de Stellingwarver schriever Johan Veenstra. Et is de verhaelebundel De wereld is gek. In et boek staon 40 kotte verhaelen. Om een protte stokkies kuj’ slim gniezen, mar d’r staon ok een stokmennig hiel ontroerende verhaelen in et boek. In poergeef Stellingwarfs lat Johan Veenstra oons et bi’jtieden zo wonderlike doen en laoten van de meensken zien. Hi’j het daor oge veur en de gaove om dat mit groot gevuul veur humor weer te geven. Et boek het dezelde opzet as Een meenske is gien eerpel, et boek van Johan Veenstra dat et vaekste herdrokt is.
De wereld is gek wodde prissenteerd op een aovend in Oosterwoolde die orgeniseerd was deur de Stellingwarver Schrieversronte en as thema ‘humor in de streektael’ hadde. De schriever gaf et eerste exemplaor an zien Drentse kollega-radioverhaeleverteller Jans Polling.
Et prachtige omslag van et boek is maekt deur omslagontwarper Sijtze Veldema uut Dwingel. De wereld is gek telt 128 bladzieden en kost € 10,– ( ISBN 90-6466-123-5). Et boek is in elke goeie boekhaandel te koop en ok on-line te bestellen via disse thuusbladziede.

Peter Hiemstra en Johan Veenstra kriegen keunstopdracht Noordwoolde
Keramist Peter Hiemstra en dichter Johan Veenstra hebben van B. en W. van West-Stellingwarf de keunstopdracht veur et centrum van Noordwoolde kregen. Heur schetsontwarp is as eerste uut de busse kommen. Veur et keunstwark is een budget beschikber van € 45.000,–. Peter Hiemstra het uutdocht dat op alle vier hoeken van et kruuspunt een diel van et keunstwark komt te staon. Schieve tegenover mekeer kommen twie beelden op sokkels van 2 meter 40. Op elk van de beide grenieten sokkels komt een keramisch beeld van ongeveer 1 meter 60. Et iene beeld stelt een reiziger veur mit een bakkien op ‘e rogge. Ie kun d’r ok iene in zien die mit zien negosie bi’j de streek is. Of: in disse tied: de toerist. Et beeld d’r schieve tegenover, an de aandere kaant van et kruuspunt, stelt de Noordwooldiger veur, die de reiziger welkom hiet. Hi’j het een hoorn in de haand daor waeter uut stroomt. Veur as de reiziger dust het. Et waeter verwiest vanzels ok naor et waeter van de vaort dat daor vroeger stroomde. An de sokkels bin baankies bevestigd, daor meensken even op zitten kunnen. In et greniet van de baankies komt et beeldmark van Noordwoolde: de Turkse kneupe. Et gedicht wodt in de baankies zaandstraold. Vier regels in et iene baankien en an de overkaant de ere vier regels in et aandere baankien. Dat kan, omdat et een ‘rond’ gedicht is. Et maekt in wezen niet uut waor aj’ beginnen te lezen.
Op ‘e twie aandere hoeken van et kruuspunt kommen, schieve tegen mekeer over, twie witte metaolen konstrukties, die de kontoeren van de vroegere ophaelbrogge zien laoten.
Een protte symboliek dus. In de beelden en in et gedicht. Veur wie et gedicht lezen wil en weten wil waoromme as de dichter et maekt het zoas hi’j et maekt het: hi’j of zi’j kan dat geweer wodden in et internetdagboek van 7 juli 2004 op disse thuusbladziede.

Dubbel-cd Stellingwarver Stiekelstokkies
Op vri’jdagaovend 11 juni verscheen tiedens een feestelike aovend, mit een mooie koppel volk in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop, de dubbel-cd Stellingwarver Stiekelstokkies van Johan Veenstra. De cd is uutgeven deur Jan Zwarteveen van JAZ Music in Liwwadden in saemenwarking mit de Schrieversronte. Op ‘e dubbel-cd van Johan Veenstra staon 24 van de mooiste verhaelen, die hi’j indertied veur Omroep Frieslaand verteld het. Johan gaf et eerste exemplaor an Roel Oostra, indertied de grote man van De Lawei in Drachten en tot veur een peer jaor de regisseur van et Stellingwarver kabberetgezelschop Evenpies bi’jpraoten. Jan Zwarteveen gaf een maond of wat leden, mit groot sukses, ok al een dubbel-cd uut mit de al lieke bekende radioverhaelen van Akke Radsma.
Johan Veenstra vertelde op ‘e donderdagmiddag om twintig veur iene henne zien Stellingwarver Stiekelstokkies. Hi’j wodde daor in hiel Frieslaand enorm populair mit. De wekelikse stiekelstokkies wodden een begrip. D’r wodde geweldig vule naor luusterd. Sjefeurs zetten zolange de auto even an de kaant van de weg, kiender mossen heur zolange stilleholen en’ et biebellezen scheut d’r in mennig Friese huusholing op ‘e donderdagmiddag wel es bi’j in. Om de twie jaor verschenen d’r eertieds een boekien en een kassettebaantien mit de mooiste radiokollums van de oflopen twie jaor. Mit mekeer dus drie boekies en drie baanties. Al dat spul is al jaoren en jaoren uutverkocht. En kassettebaanties bin zowat uut de tied. Mar now bin dus de 24 mooiste verhaelen van die drie baanties op die dubbel-cd zet. Dat zo beleven de Stellingwarver Stiekelstokkies, vuuftien jaor nao et begin op ‘e radio, een ni’j begin op cd!
De dubbel-cd is rondomme te kriegen, de verkooppries is € 17,90. (JAZ 192450). Hi’j kan ok op disse thuusbladziede via de rebriek On-line bestellen besteld wodden. De cd wodt dan votdaolik toestuurd.

Wonder boven wonder uutverkocht
Et laeste boek van Johan Veenstra, de bundel mit ni’je Stellingwarver volksverhaelen Wonder boven wonder, is een goed jaor naodat et uutkwam uutverkocht. Et boek verscheen vleden jaor september in een oplaoge van 1.500 exemplaoren. Wonder boven wonder wodt (veurlopig) niet herdrokt. D’r bin ommes krek twie boeken van Johan Veenstra herdrokt: de verhaelebundel Een meenske is gien eerpel en de dichtbundel Winterlaand. En een beparkte streektaelmark moet niet overvoerd wodden. Butendat het de uutgever Et Boekefoons van de Stellingwarver Schrieversronte van ’t jaor al vule meer boeken uutgeven en herdrokken laoten as in veurige jaoren. En et is de bedoeling dat d’r ankem jaor een ni’j boek mit verhaelen van Veenstra uutkomt. Wanneer is nog niet bekend. De warktitel is De wereld is gek. Et gaot, krek as b’j Een meenske is gien eerpel, om een boek mit meerst humoristische verhaelen. Een herdrok van Wonder boven wonder wodt daornao lichtkaans overweugen.