Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Zwolle

Plaetst op 16 april 2022.

Vandemiddag he’k in Zwolle op vesite west bi’j Antje. Mit heur oolden, Wander en Janne, woonde ze vroeger, doe ik nog mar hiel klein was, in een huus aachter oons oolde huus. De Scheene zat d’r tussen. Zi’j zatten dus an de oolde weg naor Berkoop. Ze bin een jaormennig laeter naor Blesdieke gaon te wonen. Ik kwam as schoelejonge mit kammeraotien Wube daor bi’j heur uutvanhuus. Antje hadde doe verkering mit Dick. Wander en Janne bin d’r al lange niet meer, Dick is d’r al jaoren niet meer… Mar wi’j bin d’r nog en ik bin oe zo bliede dat dat kontakt nog altied bestaot. Et vuult zo vertrouwd, et is wat van vroeger. We hebben dan ok praot over wie d’r vroeger in Ni’jhooltpae zoal woonden. Naemen van meensken die d’r ok al lange niet meer binnen. Mien moeder brocht Wube en mi’j op ‘e fiets naor Blesdieke toe en dan bleef ze daor tussen de middag ok eten en gong ze nao de thee weer naor huus. Ik ston heur dan nao te kieken en vuulde me zo allienig en vanwendig. Blesdieke was de wereld uut. Zo veer van huus… A’k d’r now langesfietse kiek ik altied nog naor dat bewuste ziedraem en zie ‘k dat kleine joongien weer staon dat zien moeder naokikt.
Vandaege over een weke is de Lente- oftewel Veurjaorsmark in Mildam. Dat is veur de eerste keer. D’r was altied al wel een Wintermark op ‘e laeste zaoterdag van november. D’r is ankem weke zaoterdag, 23 april, van alles te zien en te beleven op verschillende plakken. Et is van morgens 10 tot middags 5 ure. Ik stao krek as op ‘e Wintermark de hiele dag in de grote zael van resteraant Hof van Schoterlaand mit mien boeken. Ik hebbe mooie kopies! Schrief et op in jim agenda! Kom mar langes. Ik hope jim daor te zien!