Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Zulveren Anjers

Plaetst op 9 juni 2022.

Vandaege het Preenses Beatrix de Zulveren Anjers uutreikt in et Keuninklik Peleis Amsterdam an Daphne Wassink, Klaas Post en Adolf Kock. En… ik hadde daor bi’j wezen kund. Vleden jaor moch ik op 4 juni zels een Zulveren Anjer in ontvangst nemen. Ik moch doe gien meens mitnemen, mos d’r allienig in de taxi naor toe. Dat allegeer in verbaand mit corona. Et was trouwens wel een onvergetelike dag! Vandaege was et weer een gewone uutreiking. Een hiel schoft leden kree’k tillefoon en mail van et Preens Bernhard Cultuurfoons mit de vraoge a’k d’r nocht an hadde en kom vandaege as gaast naor Amsterdam. Now, dat wo’k wel. Hiel graeg! Et het wel wat om in een peleis ontvangen te wodden. Dat ik kreeg een toegangsbewies toemaild van Floor Verboom van et Departement van de Hofmaarschalk. Mar… ik hebbe et toch mar ofzegd. Ik bin gewoon niet fit genoeg de laeste tied. Ik vien et oe zo spietig da’k now hiele mooie dingen ofzeggen moet, want et blift hier vanzels niet bi’j. Mar ik moet now op mezels passen. Aanderen doen dat niet, die willen je allienig mar wark toe.