Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Zulveren Anjers

Plaetst op 9 juni 2023.

Nao een enerverende treinreize kwam ik vandemorgen een ure laeter as da’k pland en hoopt hadde in Amsterdam an veur de uutreiking van de Zulveren Anjers in et Keuninklik Peleis Amsterdam deur preenses Beatrix. Ik was nog krek op ‘e tied. Om 10.22 ure stapte ‘k uut de trein, om half elven mos ik in et peleis wezen. Ik hebbe flink anstapt op et Damrak en was d’r twie menuten over half elven. Bliekber was iederiene al eerder et peleis ingaon. D’r leup gieniene meer henne. De erewaacht ston klaor veur as Beatrix kommen zol. Ik meldde me bi’j de Keuninklike Massiesee. Ze konterleerden mien toegaanksbewies en mien id-kaorte. Ik moch veerderlopen. Doe wodde in een tentien een QR-kode op mien toegaanksbewies scand en ik moch weer veerderlopen. Hielemaole allienig leup ik op et peleis of en de rooie loper op. En ik was vlakbi’j de erewaacht of die beide manluden sprongen in de holing en salueerden veur me. Hielemaole beduusd bin ‘k et peleis inlopen. Albert Haar, die tegenwoordig wethoolder van De Wolden is, zee dat ze niet veur heur salueerd hadden. Misschien hadden ze docht da’k iene van et Keuninklik Huus was, zee Albert. Mar wie dan toch? Zollen ze me veur Pieter van Vollenhoven anzien hebben? Mar dan wa’k wel zonder Margriet. Dit zal wel een raodsel blieven… Et was een hiele belevenis om et op ‘e gewone meniere mitmaeken te meugen. Doe ik twie jaor leden een Zulveren Anjer kreeg, moch d’r gieniene mit, vanwege corona. Mar now was d’r een macht volk. Bearn Bilker kwam drekt op me oflopen. Daor he’k naost zeten, op ‘e vierde riegel aachter Beatrix. Et was een prachtig pergramme mit meziek en daans. Beatrix reikte de Zulveren Anjers uut an Trudy van Riemsdijk-Zandee en Willem van Riemsdijk (die ziek thuusbleven was) uut Stiens, Wesley Sekewael uut Zeelaand en Eef Arnolds (Drenthe). Mit twie onderscheidings hadde ze et drege. Krieg een spelde mar es deur een groffe stof henne. Mar ze is in et zoolt bebeten en het in heur leven veur hiel wat hietere vuren staon. Ze was hiel fit zo te zien en leup niet meer mit een stok zoas laestdaegs een dag of wat. Nao ofloop kwam Kommesaores Arno Brok nog even bi’j me en ik kon praoten mit Albert Haar en de vrouw en Berend van Benthem uut Lochem. Albert en Berend kregen twie jaor leden beidend ok een Anjer. Mooi om even praoten te kunnen. Ondaanks alle lekkere happies en draankies op ‘e receptie in et peleis he’k laeter in et Ni’je KefĂ© naost de Ni’je Karke nog wat drinken en een tosti had. Et was een slim biezundere dag en dat was et!