Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Zulveren Anjer

Plaetst op 17 meie 2024.

Vandemorgen het Anke et huus schonemaekt en ik bin even op ‘e fiets naor Berkoop west. Vandemiddag het Jarmo hier nog even west om wat dinkies of te haandelen. Tussen de bedrieven deur he’k verhaelen rippeteerd veur et optreden van morgen in Aalten, in de wondermooie Aachterhoek.

De Zulveren Anjer bestaot niet meer. Drie jaor leden heb ik die mooie onderscheiding nog kregen en vleden jaor he’k nog naor Amsterdam west om bi’j de uutreiking te wezen in et Peleis op ‘e Dam. Vandaege kreeg ik een uutneudiging veur et uutreiken van de Cultuurfonds Onderscheiding an verschillende meensken. Dat is dus de opvolger van de Zulveren Anjer. Ik vien et spietig dat die naeme votraekt. De naeme Prins Bernhard Cultuurfonds is al veraanderd in Cultuurfonds. Mar om now de Zulveren Anjer ok nog aanders numen te gaon… Die man het toch niet allienig mar verkeerde dingen daon? De Zuveren Anjer was een begrip. Die hadde wat mi’j anbelangr wel blieven mocht, ok al verwees de anjer naor de preens. De uutreiking is now ok niet meer in et Keuninklik Peleis in Amsterdam en ik neme an dat Beatrix de onderscheidings ok niet meer uutreikt. Et was veur mi’j hiel makkelik en gao naor et peleis in Amsterdam. Mar now is et in kesteel Amerongen. Ik hebbe weten laoten da’k niet komme. A’k mit eupenbaor vervoer wil, moe’k mit de trein naor Utrecht en dan mit de bus van Utrecht naor Wageningen en dan in Amerongen uutstappen. Ik zol ok mit de auto kunnen, mar bi’j et kesteel is mar weinig parkeerruumte. Dan moet de auto in et dörp parkeerd wodden en dan nog een kertier lopen. Ik laot et now mar an me veurbi’jgaon. Ik vien et jammer dat dit allegeer veraandert. Hieronder dan nog mar een foto van drie jaor leden. Midden in de coronatied allienig in de taxi naor Amsterdam, mar et was een onvergetelike dag.