Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Zonnegloren

Plaetst op 26 juni 2022.

Ik hebbe et boekien Zonnegloren lezen. Et is een boekien mit tien verhaelen die uutzocht binnen deur Matthijs van Nieuwkerk. Twie verhaelen springen d’r wat mi’j anbelangt uut. Eerstens: De dag dat ik mijn vader en mijn moeder begroef van Heleen van Royen. Dat is een waor gebeurd verhael. Van Royen weigerde indertied as kiend bi’j de begraffenis van heur vader te wezen omdat die himzels tekot daon hadde. Een hieleboel jaoren laeter hadde ze daor spiet van. Dat doe heur moeder wegraekte het ze heur vader opgreven laoten en ze doe allebeide bi’j mekeer begreuven. Een aander verhael dat ik butenwoon mooi vien is De dag van Zonnegloren van Margriet de Moor. Een verhael over een vrouw die heur demente man naor de dagopvang brengt. Al lezende kwam et me zo bekend veur. Ik hadde dat eerder lezen… En doe kwam et me in de zin dat ik dat verhael mit toestemming van uutgever en schriefster vertaeld hebbe in et Stellingwarfs veur et boek Verrassend Stellingwarfs dat in 1998 uutkwam bi’j gelegenhied van et honderdjaorig bestaon van Boekhaandel Zwikstra in Wolvege. Ik vien nog altied da’k dat verhael doe mooi vertaeld hebbe. Mar… dat betekent dus dat Boekhaandel Zwikstra ankem jaor 125 jaor bestaot!