Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Wolfzomer

Plaetst op 28 feberwaori 2022.

Ik hebbe de thriller Wolfzomer van Hans Rosenfeldt lezen. Tegere mit Michael Hjorth schrieven ze as et duo Hjorth Rosenfeldt de serie thrillers over pelisiepsycholoog Sebastian Bergman. Al die boeken he’k lezen en ze staon hier in de boekekaaste! Mar dit boek is van Hans Rosenfeldt allienig. Een spannend boek! Et verhael speult in Haparanda, in et noorden van Zweden, vlakbi’j de greens mit Finlaand. In de bossen daor wodt een dooie wolf vunnen en in de maege van et dier ontdekt de pelisie de restaanten van een man. Et wodt al rap dudelik dat die man betrokken was bi’j een mislokte drugsdeal. Vanof dat ogenblik wet pelisieagente Hannah Wester dat heur aanders zo rustige zoemer op ‘e kop staon zal. Ik bin verslingerd an Skandinavische misdaodromans!

Gisteraovend he’k vanzels naor Boer zuukt vrouw keken. Daor kiek ik altied naor. Vanof et aldereerste begin al. Mit nog ongeveer drie miljoen aandere meensken. Dit wodt ongetwiefeld weer genieten. As romantikus gao ‘k d’r hielemaole in mit. Mar es zien as boer Jouke op disse meniere an de vrouw te helpen is. Die heistert daor mar wat allienig in die Friese boerderi’je omme. Dat moet vanzels aanders! Ie zullen as boer trouwens zomar onverwaachs een flut vrouwluden in je eigen huus tegenkommen. Ik zol mal staon te kieken. Malder as vandemorgen doe ‘k bi’j et van bedde kommen een dooie moes liggen zag. Dan begint de dag weer gezellig!