Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Wintermark

Plaetst op 25 november 2023.

Gister schreef ik dat dagboeklezers vandaege mar bi’j me kommen mossen op kamping De Geele Bosch om een boek te kopen op ‘e Wintermark van Mildam. En… d’r kwammen verschillende dagboeklezers. Uut Noordwoolde, Et Vene en zels uut Parrege! In et verleden ston ik in de waarme zael van Hof van Schoterlaand, mar daor deden ze vleden jaor niet mit. Doe he’k in een gebouwgien van de karke staon, mar dat kon dit jaor ok niet. Daoromme hadde Klaas de Boer, de man van de wost en et spek, d’r veur zorgd dat ik van ’t jaor bi’j Ella in De Geele Bosch terechte kon. En doe dee Hof van Schoterlaand van ’t jaor toch ok weer mit, mar ja, doe ha’k al een aander plak. In De Geele Bosch ston ik in de koolde. Now ja, et vul me nog mit. We stonnen mit een hieleboel dissies in een enorm grote schure daor ok peerden stonnen. En ik hadde thermo-ondergoed an daon. Zo now en dan roffelde d’r een beste (haegel)bujje op et dak. Ondaanks dat malle weer kwam d’r een protte volk. Verscheiden meensken begonnen nog over mien kollum over boekhaandel Zwikstra in Wolvege daor ze vandaege over een weke de grundel op ‘e deure doen. Iederiene vint dat slimme spietig. Ik hebbe vandaege trouwens best verkocht. Morgen doe ‘k de administraosie wel, ik geve me now daele. Nao zoe’n dag van negen tot vufe he’k de breuke wel uut. Hieronder een foto die ‘k maekt hebbe van mien buurman op ‘e mark. Klaas, de man van et spek, de wosten, de rollades en de keze. Wat het die man een flut verkocht. Hi’j kreeg d’r vandemiddag hulpe van de femilie bi’j. Onveurstelber! As ik toch es veur zoe’n bedrag an boeken verkocht hadde… Dan was Naozoemerlaand now wel an een twiede drok toe! Mar ja, zo warkt et niet in de wereld. Klaas levert trouwens ok an resteraant De Rustende Jaeger in Hooltpae daor aj’ zo meraokelse lekker eten kunnen. Kwaliteit wil kwaliteit!