Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Winkelen

Plaetst op 9 jannewaori 2024.

We bin d’r vandaege even op uut west. Et was gien museumdag, mar we hebben an ’t winkelen west. Ik bedoele vanzels van shoppen in et geve Stellingwarfs van vandaege-de-dag. We hebben eerst kleren kocht bi’j Modehuus Rinsma op ‘e Gediek. We kregen daor ok een bakkien drinken. Van daor biwwe naor de Tuundorama op et zuud van Drachten west. Ik hebbe weer een flut voegelvoer kocht. Die dingen vreten/pikken me de oren van et heufd. En as die haene d’r ok nog bi’jkomt… Een man zee tegen me dat hi’j et hielemaole mit me iens was betreffende de kollum die vandaege in de kraante staot. Een vrouw zee dat ze ok tegen de wolven was. Hebben ze de laeste regels van de kollum wel goed lezen? In de tochtige, ieskoolde winkelstraoten van Drachten hewwe ok nog wat ommeheisterd. We hebben om vier ure wat lekker eten had in resteraant Et Witte Huus in Oolterterp. Et zit daor mooi. Doe we vot zollen zee een vrouw an et taofeltien aachter oons dat ze de kollum die vandaege in de kraante staot zo mooi vunnen. Zi’j en heur man hadden de laeste zinnen wel goed lezen! Ze kwammen uut et dörpien Rie an de Blikvaort. Daor veren wi’j zoemers in de boot wel es bi’jlanges. We hebben genoeglik even praot. Doe ‘k thuuskwam was d’r een mailtien van Jaap en Joke uut Sunt-Niek. Zi’j vunnen de kollum van vandaege zo mooi. D’r bin dus nog gien doodsbedreigings kommen. Ie weten et tegenwoordig mar nooit. Et volk is nauw te hikken. Hieronder een foto die ‘k vandemiddag in Drachten maekt hebbe van de deupsgezinde karke.