Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Willem IV

Plaetst op 25 feberwaori 2024.

Ik hebbe et boek Willem IV, Stadhouder in roerige tijden (1711-1751) van Fred Jagtenberg lezen. Een biografie van mar liefst 968 bladzieden. Willem IV was een zeune van de Friese stadhoolder Johan Willem Friso en Maria Louise van Hessen-Kassel. We kennen heur hier beter as Marijke Mui. Johan Willem Friso verdronk as jongkerel in et Hollaans Diep. Maria Louise wodde regentesse veur heur zeuntien en dat dee ze goed. Ze zat d’r algedurig aachteran dat Willem stadhoolder wodden kon in meer as allienig Frieslaand en Grunningen. Mar de Hollaanse regenten wollen eerst niks van Oranje weten. Ze hullen de macht liever zels en verdielden onder mekeer de baenties die flink wat centen opleverden. Uuteindelik reddede de regentekliek et niet op. Willem wodde stadhoolder in alle Nederlaanse perveensies. En zo vertrok de stadhoolder vanuut Liwwadden naor Den Haag. Maria Louise bleef in Liwwadden wonen. Willem trouwde mit Anna van Hannover, de dochter van de Engelse keuning George II. Et was een goed huwelik. Willem en Anna weren gek op mekeer. Dat bliekt uut alle brieven die ze mekeer schreven. Wat schreven die meensken een brieven! Dat is mooi, want daoromme weten we now een protte. Al die appies en mailties van vandaege-de-dag blieven niet beweerd. Willem hadde en zwakke gezondhied. As joongien was hi’j uut een raem valen en daordeur hadde hi’j een bochel. Mar hi’j was vaeke ok nogal langdurig ziek. Hi’j hadde verschrikkelik vule wark deur alle onderlinge ruzies van bestuurders en et volk dat daor tegen in opstaand kwam. En wat kostte et een muuite en krieg de titel Preens van Oranje. Et lokte Willem om et stadhoolderschop arfelik te kriegen in mannelike en vrouwelike lijn. Willem IV raekte weg doe hi’j nog mar 40 jaor oold was. Zien zeuntien, de laetere stadhoolder Willem V, was doe nog mar een jaor of drieje. Een grote slag veur Anna en Maria Louise. En zo wodde d’r weer een vrouw regentesse veur een toekomstige stadhoolder. Een mooi boek!