Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Wiek bi’j Duurstede

Plaetst op 3 juli 2022.

Vleden weke donderdag hewwe een schitterende fietstocht van 42 kilemeter maekt. We bin mit de veerpont bi’j Ingen naor de overkaant gaon. En doe hewwe een mooie tocht deur de bossen naor Amerongen maekt. Van daor de diek op naost de Neder-Rijn en doe naor et prachtige stattien Wiek bi’j Duurstede. Daor wa’k nog nooit west. A’k me dat goed herinnere hiette dat in de Romeinse tied Dorestad en was et ien van de belangriekste plakken in wat laeter Nederlaand hieten zol. We bin daelestreken op et terras van De Graanschuur bi’j de meule. En… naost oons an een taofeltien wodde ‘k herkend. De schriever… Daor zatten een man en een vrouw uut Wolvege die daor an de Preens Hendrikstraote wonen. Hoe wil et zo toevallig! Zi’j stonnen op een camping in Doorn en maekten ok een fietstocht. Dat we konnen mooi Stellingwarfs praoten mit mekaander. A’k et goed onthullen hebbe hietten ze van Albert en Marian of Marjan. En… Albert zal dit jaor veur de eerste keer mit te sutelen! Nao et eten hewwe et stattien bekeken en doe bin we daor mit de veerpont weer naor de Betuwe gaon. Eerst hewwe weer een aende over de diek fietst. In Maurik hewwe onderwegens bosschoppen daon. Dat was makkelik, dan hoefden we niet nog appat naor Lienden. We hebben de hiele weke allienig mar kaant en klaor maoltieden had. Dat is makkelik! Donderdagaovend hewwe ommeraek wiend en regen had! Onder dit stokkien staot een foto die ‘k maekt hebbe in de binnenstad van Wiek bi’j Duurstede.
En doe was et vri’jdag de laeste dag al weer. We bin om kwat veur tiene votgaon en hebben eerst nog alderhaande lekkers kocht in boerderi’jewinkel Gruun. We bin trouwens niet drekt op huus an gaon, mar juust veerder van huus. Et was van Ommeren mar 48 kilemeter naor Karel en Annie in et Braobaanse dörp Zeelaand. Mit Karel he’k lange leden onder dienst legen in de Generaol Spoorkezerne in Ermelo. Bi’j heur hewwe tussen de middag brood had. Dit was trouwens de dadde keer dawwe op disse meniere bi’j heur eten hebben. Om kwat over iene biwwe uut Zeelaand weggaon en twie uren laeter wawwe in Ni’jhooltpae. Daor hewwe rustig wat dronken en mit de poes praot en doe bin we tegen vuuf ure naor Van der Valk in Wolvege gaon om een bod waarm eten! Nao et eten het Jelle me weer naor huus brocht en is hi’j naor Gerda in Sneek gaon!