Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Weer thuus (2)

Plaetst op 7 september 2022.

Ze zeggen wel es dat aj’ uutslaopen binnen daj’ et bedde dan wel verkopen kunnen. Now, ik hebbe vannaacht slaopen as een osse. In et ziekenhuus was et ien en al onrust en he’k nooit echt goed slaopen kund. Mar now dus wel. Ik hebbe een panne mit stamppot zoerkool en gelderse wost klaormaekt veur een peer daegen. Anke het gauw veur me naor de winkel west. Et het me best smaekt. Nao et eten en ofwasken wa’k gewoon mu en mo’k wat bekommen. Tsja… Ik hebbe wel een opdonder had. In et ziekenhuus lag ik op een twiepersoons kaemer. D’r kwam een jonge boer uut Scharpenzeel naost me te liggen die te pakken neumen was deur een koe. Die hadde ok een malle opdonder had. Risseltaot: een stokkend bien. Ik was zo verstaandig west en neem et tillefoonnommer van de redaktie van de Liwwadder Kraante mit, dan ha’k deurgeven kund da’k gien kollum schrieven kon. Mar ik bin krek op ‘e tied weer thuus, dat ik hebbe vandaege een kollum veur de kraante schreven over… et ziekenhuus. Ik mos mien eerste optreden van et ni’je vertelseizoen wel ofbellen vanuut mien bedde. Ik hadde vri’jdagmiddag vertellen zuld in Ni’j Beets veur een groepien oolderen in verbaand mit et dörpsfeest daore. Hiel spietig. Meensken moe’n dan op et laeste mement wat aanders zuken. Mar ja… Poes lat me vandaege zowat gien ogenblik allienig. Zit ik in de keuken dan gaot hi’j daor liggen, bin ik in de kaemer dan gaot hi’j daor liggen en a’k in mien warkkaemer bin, gaot hi’j op mien buro liggen. Ik mag nooit weer zomar een schoft votgaon. Dat daenkt hi’j… Daank trouwens veur alle aorige en lieve reakties: mailties, tillefoonties en kaorten. Vandaege veur een weke begon et gedoe. We hebben doe overdag nog wel een mooie boottocht maekt. Hier nog een foto die ‘k doe maekt hebbe.