Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Weer op Eupen Stal

Plaetst op 11 augustus 2023.

Ik bin mit et mooie weer vandemiddag rustig naor Berkoop fietst en daor he’k goed twie uren bi’j Pieter op ‘e Eupen Stal zeten. Ik moet in beweging van de dokter, mar mit maote. Ik daenke dat dit wel kan. Ik hebbe drekt weer verschillende exemplaoren van mien ni’je boek Naozoemerlaand verkocht en bin twie keer op petret kommen. Et is de bedoeling da’k daor zo tussen twie en vier ure zitte om boeken te verkopen en te signeren. Dus beslist niet de hiele middag. Behalven a’k een snipperdag neme, dan bin ‘k d’r hielemaole niet. Zo moe’k toch weer an de gang zien te kommen.

Vandemorgen hebben de beide tuunmannen de tuun weer netties maekt. Et zicht d’r now hatstikke mooi uut. Hieronder nog een kaorte die ‘k gister kreeg van Anke en Wim van heur vekaansieadres in Formerum op et mooie eilaand Terschelling.