Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Website

Plaetst op 7 jannewaori 2022.

Gister ston d’r een stokkien in de beide Stellingwarver kraanten, Stellingwarf en Ni’je Ooststellingwarver, over mien ni’je website. Dat was drekt te marken, d’r keken aorig meer meensken. Alle reakties tot now an toe bin hatstikke positief. De meensken vienen et een mooie, fleurige, frisse website. Dat is wa’k te heuren kriege. Mooi is dat! We hebben d’r now een weke opzitten in et ni’je jaor. D’r hebben tot now an toe ongeveer 250 verschillende meensken ongeveer 500 keer keken. Dat weet ik allemaole omdat ik Statcounter op mien website hebbe. Ik kan zien hoevule meensken as d’r kieken, as dat meensken binnen die veur de eerste keer kieken of al vaeker keken hebben. Waor ze ongeveer wegkommen en wat ze allemaole bekieken. Meer niet heur. Ik wete niet wie as et binnen, wat veur kleur ogen as ze hebben en as ze wel of niet van boeremoes holen. Maek jim mar niet ongerust: jim weten vule meer van mi’j as dat ik van jim wete! Mar ik bin oe zo bliede dat et d’r now weer zo mooi henneruult!

Gister kwam mien ni’je QR-kode over de post. Daor is de booster now ok op verwarkt. Dat moch de boel es weer losgaon, dan kan ‘k votdaolik mit een goeie kode uut eten of naor een museum. Kon dat mar weer!

Vandemiddag hebben Haarm en Jacob op jaordagsvesite west. Ze bin now krek weer vot. We hebben gezellig praot en ik hebbe ze gebak, happies en draankies veurzet. Ik hebbe vandemiddag zodoende dus mien vierde gebakkien van disse weke had. Now hoef ik veurlopig niet meer! Ik hebbe me d’r haost een stoppe van in de huud eten!