Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Vrouw in ni’je auto

Plaetst op 14 april 2024.

Et ni’je boek van Freddie de Vries, dat gisteraovend uutkwam in De Rustende Jaeger in Hooltpae, zicht d’r keurig uut. Et was trouwens gien lang pergramme. Om negen ure was et al weer oflopen. As d’r een ni’j boek van mi’j uutkwam was d’r altied een pergramme van een hiele aovend. Mar dit was kot mar krachtig. Et is spietig da’k d’r niet volop in lezen kan. Mar ja, ik prutse nog wat mit de oolde brille omme. Et waachten is op een ni’jen iene, dan kan ‘k dan weer boeken lezen.

D’r zat een vrouw bi’j me in de ni’je auto. Een vervelende vrouw. Ze zee iederkeer van Wat wilt U? of Hebt u een vraag? en meer van dat soort gemierk. Ik wil best wel es een vrouw bi’j me in de auto, mar gieniene die wat van me wil en zeker gieniene die me an de kop ommezeurt. Dat wief mo’k de auto dus uut zien te kriegen. Mar hoe mos dat? Omdat Jarmo technischer is as ik bin en ongetwiefeld ok meer benul van vrouwluden het, het die heur vandemiddag anpakt. Hi’j het op wat knoppies en zo drokt en now bin ‘k hopelik verlost van die malle teste.