Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Voor mijn lieve wandelaar

Plaetst op 29 oktober 2023.

Ik hebbe in tieden niet zoe’n mooie middag had as vandemiddag, ik hadde de traonen bi’jtieden in de ogen van ontroering. Ik was vandemiddag in et Drentse dörp Linde bi’j Zuudwoolde. Daor kwam tiedens een literaire middag Marga Kool heur ni’je dichtbundel Voor mijn lieve wandelaar uut. Dat was in Theaterschure Linde van Marga Kool en Jan Veenstra. Ik was daor de deure nog mar krek in, doe een vrouw aachter mi’j mien naeme nuumde. Dat was Thea Kroeze uut Vroomshope. Heur man Johan was d’r ok. Ik bin jaoren leden al es bi’j heur thuus west doe ze nog in Daarlervene woonden. Zo now en dan kommen Thea en ik mekaander tegen. Ik bin mar naost heur zitten gaon. We hebben even genoeglik praot en bin alle Twenten die we gemienschoppelik kennen bi’jlanges west. D’r weren trouwens meer bekenden. Drentse schrievers en zo. Et pergramme was in ien woord fantastisch. Marga wodde interviewd deur schriever Coen Peppelenbos. Et eerste exemplaor van Voor mijn lieve wandelaar, een dichtbundel in et Nederlaans die uutgeven is deur uutgeveri’je Kleine Uil in Grunningen, was veur pianist, kompenist en dirigent Gezinus Veldman. Hi’j speulde ok prachtig piano en hi’j begeleidde Marga as zi’j veurlas. Gieniene kan mooier veurlezen en vertellen as Marga. Prachtige gedichten! Ze is een groot veurbeeld veur mi’j. Yoanique Hillen zong lieden van Marga. Ok al hiel mooi, om stille van te wodden. Marga heur man Jan Veenstra hul een mooi verhael over hoe as een man en een vrouw die saemenleven en beidend schrieven mit mekeer ommegaon en mekeers wark bekieken. Ik hebbe de bundel vanzels daolik anschaft. Marga schreef d’r in: Voor Johan, kameraad en metgezel in een betekenisvolle tijd in mijn leven. Et was een middag om inwendig heerlik waarm van te wodden. As Marga gedichten veurlest daenk ik: ik moet ok weer gedichten schrieven gaon. Mar ik zal et nooit zo mooi kunnen. Ik zal trouwens op zundagmiddag 3 december tegere mit de Grunninger zanger Jan Henk de Groot optreden in de theaterschure van Marga en Jan in Linde.