Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Vlinderpollen

Plaetst op 6 oktober 2023.

Ik hebbe drie vlinderpollen in de tuun staon en daor kommen inderdaod altied een protte vlinders op of. Dat is vanzels goed, want we moe’n wies mit vlinders/insekten wezen. Deur oons toedoen kotten die schrikbaorend in. Et is dus goed om pollen en plaanten in de tuun te hebben daor vlinders/insekten graeg van op ‘e bloemen kommen. Een schoft leden vertelde iene me daj’ de uutbluuide bloemen van de vlinderpollen d’r uutknippen moeten en dat de polle dan vule langer deurbluuit. Ik wus dat niet, mar hebbe et bi’j iene van de drie pollen uutperbeerd. En ja, dat is zo. Twieje bin al lange uutbluuid en de iene waor a’k de uutbluuide bloemem van uutknipt hebbe, staot nog volop in de bluui. Et is mar een tip, mar lichtkaans dat jim dat allemaole wel wussen.
Vandemiddag he’k even op ‘e fiets naor Wolvege west. Ik bin naor de biebeltheek west en om acht potten hunning naor aachterneve en iemker Piet. Daor he’k wat drinken had en we hebben genoeglik wat bi’jpraot. D’r ston trouwens een aorig stok wiend. Doe ‘k thuuskwam was d’r een grote takke uut een iekenboom in de bos naost huus wi’jd. Dat de menninge van de buren naor heur laand aachter mien huus is op et ogenblik blokkeerd.