Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Vleermoes

Plaetst op 7 augustus 2022.

Gisteraovend was d’r gien moes mar een vleermoes in mien slaopkaemer. Doe ‘k op bedde zol, kwam ik mit poes Marja boven en daor fladderde zoe’n ding henne-en-weer. Poes Marja vun et geweldig! Die ston boven op mien bedde mit grote ogen naor dat malle ding te kieken. Want et bin malle dingen. Een inkelde keer krie’k wel es vaeker iene deur et eupen raem in mien slaopkaemer. Ik hebbe al es iene uut et gedien haelen moeten en iene van de grond oppakken moeten. Bah! Now he’k et raem wiedewaegen loszet en daor vleug de vleermoes vot. Poes Marja keek him mit grote ogen nao. En doe was et weer rustig en biwwe tegere slaopen gaon.
Et was vandaege de drokste dag tot now an toe op ‘e Eupen Stal. Wat was et roezig en drok. Alderhaande meensken die mit je praoten willen/wat vraogen willen. Aj’ dan allienig binnen koj’ d’r haost niet an toe en drink een koppien thee. Midden in alle drokte wol een man een boek kopen dat uut de opslag aachter in et gebouw haeld wodden mos. Mar ik kon d’r gewoon niet bi’j weg. Ik hebbe doe mar et 06-nommer van de man opschreven en doe et in de loop van de middag even wat rustiger wodde, he’k et bewuste boek opzocht en doe he’k die man beld mit de tiedinge dat et klaorlag en dat hi’j et ophaelen kon. Ik was bliede dat et zes ure was en dat disse middag d’r opzat.