Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Vledder

Plaetst op 18 meert 2022.

De kommende maendagaovend, 21 meert, vertel ik verhaelen/gedichten in de biebeltheek van Vledder. Dat doe ‘k in et kader van Schrieversfestival Stienwiek. In et verleden he’k daor al vaeker veur optreden. De laeste keer was in de biebeltheek van Ooldemark, tegere mit Marjan Berk. Iederiene kan d’r maendag in Vledder naor toe. Dus: wees welkom! Ik zie jim daor graeg! Et adres is: Lesturgeonplein 6 in Vledder. Et begint aovens om 8 ure en om 10 ure is et oflopen. Et is de bedoeling da’k twie keer drie kertier vertelle mit een schoft d’r tussenin. Leden van de biebeltheek betaelen 6 euro intree, niet leden betaelen 7,50 euro. Dat is toch werachtig niet duur!
Et was vandaege prachtig weer, dat ik bin vandemiddag op ‘e fiets stapt en naor Wolvege kard. Daor he’k de kladdeboel veur mien belastingangifte naor de boekhoolder brocht. Vroeger vulde ik mien angifte gewoon zels mit de penne in, mar doe begon dat digitale gedoe. Dat he’k op die meniere ien keer daon. Ik hebbe doe vreselik malle woorden deur et huus reupen en me votdaolik veurneumen en doe zoks nooit weer. Dat now vult Joop Veenstra mien angifte al jaoren in en daor bin ik slim tevreden over. Mit de fietstassen vol bosschoppen bin ‘k in de loop van de middag thuuskommen.