Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Vesite

Plaetst op 25 april 2024.

Vandemorgen zag ik dat d’r een paginagroot interview in de Liwwadder Kraante ston mit schriever Harmen Houtman. En dat allemaole omdat hi’j een schoffien leden de H.J. Bergveldpries kregen het. Hi’j vertelt dat zien moeder him en zien breurtien as joongies van 7 en 5 jaor op ‘e trein in Wolvege zette naor femilie in Amsterdam. En dan mossen ze heur mar redden en kom te plak. In Amsterdam wodden ze vanzels wel van de trein haeld. Et was doe een hiele aandere tied, zoks zol now niet meer kunnen! Levensgeveerlik! Et is een mooi interview. Dit kan Haarm mar in de buse stikken! Nao et lezen van de kraante kwam d’r vesite. Ik kreeg kammeraod Douwe uut Veenwoolden en zien ooldste breur Gjalt uut Haren te koffiedrinken. Zi’j hadden vandaege ofspraoken in West-Stellingwarf en kwammen zodoende even langes. We hebben een aanderhalf ure genoeglik praot. En vandemiddag he’k weer een flut troep in de auto naor et ofvalstesjon in Wolvege brocht. Een oolde kapstok, varveblikken, en ok nog een oolde verroeste schoppe en hujvorke die nog uut mien oolde huus ofkomstig weren. Vot mit et spul!