Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Vertellen

Plaetst op 26 jannewaori 2022.

In mien agenda staot da’k vandemiddag verhaelen vertellen zol in sporthal De Wier in Ureterp veur de leden van de PCOB. Mar dat optreden is een weekmennig leden al ofzegd in verbaand mit corona. Mit de kennis van now hadde et kund en mocht! Mar ja… Ik hadde in jannewaori ok naor Mildam, Norg, Veenwoolden en Borger zuld te vertellen. Alles is ofzegd, niks is deurgaon. Zo is et de laeste twie jaor algedurig gaon. Ik hebbe echt et gevuulte dat me twie jaor van mien vertellersleven ofpakt is. En dat is een vervelend gevuulte. Mar misschien da’k in feberwaori weer vot kan te vertellen. Dat hoop ik toch zo! Ik mag dan in Makkum naor de KBO/PCOB, in Sneek naor een groep oolderen in de Baptistekarke, in Diever naor de PCOB en in Broeksterwoolde naor de kristelike plattelaansvrouwluden. As dat allegeer toch es deurgaon kunnen zol… Dan zol dat mien leven weer rieker en kleuriger maeken. Vroeger gong ik wel drie of vier keer in een weke vot te vertellen, mar een hiele protte verienings daor a’k in et verleden hennegong bestaon niet meer. De laeste jaoren veur corona was veertig keer vertellen in een jaor al hiel wat. En dat wodt almar minder. Ik hebbe ok altied enorm vule boeken van mezels verkocht tiedens mien optredens. Dat was de laeste jaoren ok nog mar een betien van wat et ooit west het. Mar as de vertelderi’jen in feberwaori deurgaon kunnen, raek ik dan lichtkaans ok weer wat boeken kwiet. Dat zol mooi wezen. En… alle beties helpen, zee de man, en doe piste hi’j in de zee.
Ik hebbe vandemiddag een kollum over poes Marja nog wat verbeterd en befiekt. Ik sture et stokkien morgen naor de kraante. Ik hebbe poes d’r tiedinge van daon en zegd dat hi’j deur mien schrieveri’je een bekende poes an ’t wodden is. Hi’j keek me even an en dee de ogen doe weer dichte. Et interesseerde him niks. Bekend wezen, roem en dat soort dingen, daor kriegen pattie meensken een kick van. Poezen kan dat gelokkig niks schelen.