Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Vertaelen

Plaetst op 6 meert 2023.

Et thema van de Boekeweke van dit jaor is Ik ben alles. Tsead Bruinja schreef et Boekewekegedicht in et Nederlaans en et Fries. De titel is anders ben ik met jou/oars bin ik mei dy. Een mooi liefdesgedicht. Beide versies van et gedicht stonnen mit een interview mit Tsead in Trouw. Vandemorgen vreug hi’j me as ik et gedicht lichtkaans in et Stellingwarfs vertaelen wil en kan. Ik vien vertaelen in de regel slim drege, mar zal et wel perberen. Et gedicht past aenlik hiel goed bi’j mi’j en mien leven. Et zal dan ongetwiefeld Aanders bin ik mit jow wodden.

Naoda’k vandemiddag bosschoppen in Wolvege daon hebbe, bin ‘k naor Haarm en Jacob in Et Vene reden. Daor he’k Haarm asnog fielseteerd mit et vermeerderen van jaoren. Op zien verjaordag wa’k grieperig en dikke verkolen. Mar now he’k et inhaeld. Et was hiel genoeglik mit alderhaande lekkers. Ik kan now aanst wel mit een plakkien bolle minder toe.