Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Vertaelen

Plaetst op 4 december 2023.

Vandaege bin ‘k an ’t vertaelen west. Magda Dullemond stuurde me de tekst van et dubbelinterview dat zi’j mit de burgemeester en mi’j had het in verbaand mit mien ereburgerschop. Ik hebbe mien eigen citaoten veur heur vertaeld in et Stellingwarfs. Want ja, et zol vanzels wonderlik wezen as ik Nederlaans praoten zol in een interview. Direkteur Abel van de Schrieversronte wil et hiele interview graeg in et Stellingwarfs in et tiedschrift De Ovend en op ‘e website van de Schrieversronte hebben. Ik hebbe vandaege dus ok et hiele vraoggesprek vertaeld. Doe ‘k al dat vertaelen zat was, he’k een lekkere kruudkoeke mit sukade, gember en rezienen bakt. Morgen kiek ik al dat vertaelwark wel nao.

Ik wodde vandemorgen wakker in een witte wereld. Ik was bliede dat et gisteraovend nog niet sni’jde doe ‘k vanuut Linde naor huus rieden mos. Mar doe ‘k gisteraovend op bedde gong, sni’jde et wel. Ik hebbe in de loop van de morgen vanuut et slaopkaemerraem een foto maekt. Ik daenke dat de sni’j gauw weer lakseerd is en lichtkaans dawwe de hiele winter gien sni’j weer zien.