Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Verkope van boeken

Plaetst op 25 jannewaori 2024.

Vandemorgen he’k naor de Stellingwarver Schrieversronte, mien uutgever, in Berkoop west om ze daor mien ofrekening te brengen van de boeken die ‘k van huus uut en tiedens mien optredens verkocht hebbe. Vleden jaor he’k op die meniere veur 3.382,65 euro verkocht. Dat is wat meer as in eerdere jaoren omda’k wat meer optredens hadde en de corona-ellende veurbi’j was. Mar et is vanzels bi’j lange nao niet meer wat et vroeger ooit west het. Doe verkocht ik jaors veur een kleine 10.000 euro an boeken. Ik perbere dat enorme verschil de laeste jaoren wat op te vangen deur tiedens keunstmannefestaosie Eupen Stal een maond laank boeken te verkopen. Dat leverde dit jaor zoe’n 2.500 euro op. Ik gao now jaors naor vier marken mit mien boeken, ik zol best wel naor nog wat meer marken willen. Aj’ vandaege-de-dag nog wat boeken kwietwodden willen, zal de huud d’r algedurig allemachtig op moeten. Dat is een ding dat zeker is. Mar van hadde warken is nog nooit iene doodgaon, zee mien moeder altied.