Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Verholen erfgoed in beeld

Plaetst op 27 meie 2024.

Vandemiddag he’k weer op ‘e fiets naor Marian in Wolvege west veur fysio. Ik hebbe al weer een hiele tied nogal last van zere spieren. Ik beginne wat een krakkemikkige man te wodden mit algedurig phpd.

Ik hebbe de beide boeken lezen die ‘k laestdaegs in Aalten kregen hebbe nao mien vertelderi’je in et HelenaHuus. Verholen erfgoed in beeld van Th. van Eyck en Leven in een onbeschrijflijk licht van Henk Heijnen. Ze gaon beide over de oolde Helenakarke die in et centrum staot en daor indertied een grafkelder in ontdekt is. Et aorige is in Verholen erfgoed dat de schriever iederiene an et woord kommen lat. De meensken die in de grafkelder begreven binnen, alderhaande aodellike meensken die op kestelen in de buurt woond hebben en… de oolde Helenakarke zels. Op die meniere is et een mooie en levendige beschrieving wodden.