Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Velsen-Zuud

Plaetst op 29 april 2023.

Ik bin vandemiddag om twaelf ure ofzet naor Velsen-Zuud. Egbert en Rieke weren een dag of wat leden 25 jaor trouwd en die gavven vandemiddag een high tea in theeschinkeri’je Velserbeek. Ik was nog mar goed en wel vot doe ‘k op ‘e autoradio heurde daj’ tussen de Ofsluutdiek en Et Vene een half ure vertraoging opleupen omdat ze in Sneek mit de weg doende weren. Dat verhipte Sneek ok… Ik bin dus deurreden richting Liwwadden en doe onder Reduzem langes naor Sneek gaon. Daor he’k de ringweg volgd en doe zat ik weer op ‘e grote weg en ha’k twintig kilemeter ommereden. Bi’j de eerste sluzen op ‘e Ofsluutdiek raekte ‘k in een beheurlike file. Ik hebbe doe alvast mar beld da’k beheurlik laeter kwam. Bi’j de twiede sluzen ston weer een file. Al mit al he’k drie kertier verspeuld. Mar doe wa’k dan toch in de theeschinkeri’je. Et was een genoeglike middag en d’r weren heerlike zute en hattige happies. Belangrieker was dawwe mekeer now es weer zien hebben en even praot hebben. Op ‘e weerommereize zag ik grote bodden mit de tekst dat a’k naor De Jouwer of Et Vene wol, da’k dan over Workum mos. Workum! Ik hebbe me doe nargens meer wat van antrokken en d’r was niks te redden. Ik kon gewoon deurrieden. Hieronder een foto van theeschinkeri’je Velserbeek op et terrein van et laandgoed Beeckestijn. D’r is me verteld dat dit vroeger de oranjerie van et laandgoed was. Een mooi gebouw om plaanten en boompies in overwinteren te laoten!