Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Vekaansie

Plaetst op 12 juni 2023.

Vandeweke bin ik op vekaansie en poes het een aandere verzorger. Kammeraod Jelle komt hier om tien ure, we drinken hier nog wat, en dan gaon we om elf ure henne vot mit de fietsen aachter op zien auto. Et is de bedoeling dawwe onderwegens, tussen de middag, wat eten en drinken bi’j Van der Valk in et Grunninger Zuudbroek. Lichtkaans dawwe naor de supermark gaon in Bad Ni’jeschaans, mar et kan ok Bunde wodden, krek over de greens. We hebben ofpraot dawwe vandemiddag tussen drie en vier ure in oons huurhusien in Ditzum an de Eems wezen zullen. Dat huus het de Nedersaksische naeme Tweede Tohuus. Ik hope dat et oons in dat twiede thuus goed bevalen zal, dawwe mooi weer hebben zullen, en lekker fietsen kunnen in de vremde. Et is niet zeker as d’r de kommende daegen dagboekstokkies kommen, dat hangt van wifi en alderhaande technische dingen of. Misschien, misschien ok wel niet. In ieder geval komt d’r vri’jdagaovend weer een bericht, want dan biwwe al weer thuus. Hieronder een foto van oons vekaansiehuus.