Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Veenhuzen

Plaetst op 19 december 2023.

Et was vandaege echt museumweer. Dat daoromme hewwe naor Veenhuzen west en bekiek daore et Gevangenismuseum. Ik was d’r ooit al es west mit Ingmar en Imme, mar dat is al hiel lange leden. Et is een prachtig museum. En zeker die mattelwarktugen van vroeger. Doemschroeven, hakbielen, zweerden om iene de kop d’r of te hakken, bongels an de bienen, radbraken, de schaandpaol en gao zomar deur. Et meensdom is altied goed west in et bedaenken van zok spul. Ie wo’n d’r ok van alles geweer angaonde de Maotschoppi’je van Weldaodighied. We hebben ok een tochien van goed een half ure mit de boevebus maekt deur Veenhuzen. Dat was hiel mooi en d’r was een man die d’r prachtig over vertelde. Hi’j hadde d’r meer as veertig jaor warkt en vandaege was et zien laeste dag as verteller in de bus. We reden ok bi’j de gevangenissen langes die nog in gebruuk binnen. In et resteraant hewwe wat drinken had mit een stokkien koeke en keek. De jonge die oons hulp kwam uut SyriĆ« en wus zo gauw niet wat keek was. Now ja, dan wet hi’j et now dus wel. We bin van doel en maek ankem jaor een fietstocht vanof et museum, ie kun daor fietsroutes kriegen. En as et blad aanst weer an de bomen zit is et daor hiel mooi. We hebben vanaovend lekker waarm eten had in et resteraant bi’j de Koepelbos in Berkoop. Hieronder een foto die ‘k vandemiddag maekt hebbe. In disse boevebus hewwe uut rieden west.