Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Veendam

Plaetst op 22 meie 2022.

Vandemorgen om kwat veur tiene wa’k op et industrieterrein van Veendam bi’j de studio van RTV 1. Redakteur Roelof Lamberts wees me daor et pad. Ik kwam him een weekmennig leden tegen in Roden, bi’j de uutreiking van de Streektaelpries van et Dagblad van et Noorden. Hi’j vreug me doe a’k wel es naor de studio kommen wol om wat verhaelen veur te lezen. Die zollen dan bruukt wodden in zien streektaelpergramme Plat op één. Zodoende wa’k vandemorgen dus in Veendam. D’r wodden van nog twie schrievers verhaelen opneumen: de Grunninger schriever Marten Grupstra en de Drentse schriever Anne Doornbos. Ik moch as eerste mien keunsten vertonen. Ik hebbe drie verhaelen verteld en dus niet veurlezen: Iene dag uutvanhuus, Aktiverend huisbezoek en Poema. Butendat he’k ze daor de cd Op ‘e luuster staon geven. Daor staon o.e. ok twie verhaelen van mi’j op: Op ‘e fiets vot en De pries. Ik was in een half ure klaor. Zonder ok mar iene fout of verspreking te maeken ston alles d’r in ien keer goed op. Technikus Nick Simons stuurde me vandemiddag de drie verhaelen toe. Dat now kan ‘k thuus ok nog es naor mezels luusteren, mar dat doe ‘k niet.

Gister kwam d’r een kaorte (zie hieronder) van Haarm en Jacob. Die weren of bin nog altied op vekaansie in Zuud-Limburg. Haarm schreef dat ze daor een protte kuieren. Zi’j liever as ikke, want daor hool ik niet echt van. Ik fietse vule liever. Now ja, een straandkuier vien ik wel mooi. Op ‘e kaorte staot de Dom van Aken. Bin ze daor ok lopende henne west? Ik mos drekt an meester Andringa van de legere schoele daenken. De Dom van Aken is in de achtste ieuw in opdracht van Karel de Grote bouwd. Dat is lange leden! Karel de Grote raekte weg op 28 jannewaori van et jaor 814. Hi’j wodde bi’jzet in zien Dom. Meester Andringa vertelde dat ze in et jaor 1000 nog es bi’j de bi’jzette keizer keken. Hi’j zat d’r doe nog bi’j as leefde hi’j. Mit de krone op et heufd en de scepter in de haand zat hi’j op zien troon. Dat vun ik as kiend een prachtig verhael. Et prikkelde mien fantesie in hoge maote. Vandaor da’k dat onthullen hebbe en d’r drekt an docht doe ‘k de kaorte mit de Dom van Aken d’r op zag.