Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Van der Valle

Plaetst op 17 augustus 2022.

In de eerste drie jaor op ‘e legere schoele in Ni’jhooltpae ha’k juffer Peenstra uut Berkoop. In de vierde en vuufde klasse zat ik bi’j meester Andringa die in et meestershuus naost de schoele woonde. In de zesde klasse kregen we een ni’je, jonge meester. Dat was Roel van der Valle die oorspronkelik van De Rottevalle kwam. Ik hebbe goeie herinnerings an die meester die, naoda’k van schoele was, vanzels nog jaoren in Ni’jhooltpae bleven is. Mien verbaozing was groot doe ‘k gister een alderaorigste Friestaelige mail kreeg van de tien jaor jongere zuster van meester Van der Valle. Zi’j reageerde op mien kollum in de Liwwadder Kraante. Ze bedaankte me veur al die mooie stokkies. Ze was al zo lange van plan en mail me daor es over en now het ze dat dus daon. Ze hoopt da’k d’r nog lange mit deurgaon zal. Now ja, dat zuwwe wel zien. Ik doe et in ieder geval altied nog mit groot genoegen.

Vandaege wa’k nao de vri’je dag van gister weer persent op ‘e Eupen Stal. Eerst allienig en laeter mit Pieter. Die hadde eerst een belangrieke bespreking mit nogal belangriek volk in et Centrum veur Prentkeunst op ‘e Fochtel. Nao de hitte trekt de belangstelling now dudelik an en de verkopen gaon de hoogte dus weer in. Dat is hiel mooi! Hieronder nog een foto van gister. Dit is et hoolten paviljoen an De Leyen daor we dus niet eten hebben.