Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Twie fietstochies

Plaetst op 15 meie 2024.

Ik hebbe vandaege twie fietstochies maekt, mit mekeer 53 kilemeter. Vandemorgen bin ‘k bi’j de Kuunder langes naor Berkoop fietst. Bi’j de Schrieversronte kwam ik veur de toedeure, dat ik hebbe daor mar wat in de busse gooid en heur laeter een mail stuurd. Over De Hoeve bin ‘k weerommefietst naor huus. Overal bi’j de Lende langes bin ze daor an et vrotten. Ze warken daor an een mooi Lendedal, dat staot temeensen op een groot bod. Vandemiddag bin ‘k bi’j diezelde Lende langes naor Wolvege gaon. Daor he’k slakkedood kocht bi’j de Welkoop, want die verhipte dingen vreten me de afrikaonties op et karkhof op. Et is slakkedood daor de voegelties niks van overkommen kan. Bi’j Jan en Durkje he’k doe nog even op vesite west. Doe ‘k daor an de deure kwam, weren ze nog mar een menuut of wat thuus. Daor wa’k dus ok haost veur de toedeure kommen. Ze weren mit et mooie weer een dag of wat op Texel west. We hebben in de tuun zeten te praoten en ik hebbe daor een peer bakkies drinken had.