Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Twan

Plaetst op 13 november 2022.

Gister is Twan, de kammeraod van schoonzuster Roelien wegraekt. Hi’j kon niet meer beter wodden. Morgen is et dattien jaor leden dat Roelien heur man en mien breur Jan wegraekte. Jan op 14 november 2009 en Twan op 12 november 2022. De dichter J.C. Bloem dichtte indertied: Altijd november, altijd regen…
Et is vandaege vuuftig jaor leden dawwe een slim zwaore storm over oons henne kregen. De zwaorste storm die ik ooit beleefd hebbe. Ik hadde doe nog gien auto, mar ree mit kollega Dick Nielsen uut Berkoop naor mien wark in Et Vene. Mar we konnen die morgen de weg niet uut, dat was levensgeveerlik. Mien moeder en ik stonnen veur et kaemerraem van oons veurige huus en zaggen inienend de appelboom, die schieve veur et huus ston, deurdemidden splieten en op ‘e draoden van et elektrisch terechtekommen. We hadden gien stroom meer. De omheining om et platte dak henne wodde in mekaander drokt. Tal van bomen in de Weembos knapten as lucifeshoolties deurdemidden. Doe we in de loop van de morgen al naor et wark konnen, zaggen we an de oolde Rieksweg in Hooltwoolde verschillende boerderi’jen mit grote gatten in et dak. En dat is vandaege al weer vuuftig jaor leden.