Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Tuun

Plaetst op 7 april 2022.

Vandemorgen om acht ure zollen de beide tuunmannen, Hans en Walter, veur de eerste keer van dit jaor kommen om de tuun te beredden. Mar… et regende as de zee en de tuun ston half onder waeter. Rotweer! Mar wel goed veur de netuur nao die dreuge en zunnige meertmaond. Ik kreeg dus een tillefoontien dat ze niet kwammen. In de loop van de morgen klaorde et weer op, dat doe bin ze om even nao tienen toch nog kommen. De tuun ligt d’r now weer prachtig bi’j. Ik hadde gauw een peer poeden romige tomatesop uut de winkel in Berkoop haeld omda’k verwaachtte dat ze hier tussen de middag in huus heur brood opeten wollen en dan maek ik altied een pannegien sop veur de tuunmannen klaor. Mar… in verbaand mit corona wollen ze nog niet in huus kommen.
Wat kan een klein dörp as Ni’jhooltpae doen veur Oekraïne en de meensken/vlochtelingen uut dat laand? De besturen van PB, StAN en MFC orgeniseren vanaovend een aovend in oons mfc De Ni’je Stienze. D’r is ok een vertegenwoordiger van de gemiente bi’j. D’r wo’n erverings verteld deur een inwoner en de karke die al vlochtelingen opvangen. In tal van Stellingwarver dörpen wo’n now al vlochtelingen opvangen: Appelsche, Haulerwiek, Berkoop, Hooltpae, Wolvege, Sunnege, Ooldetriene en grif wel meer dörpen. De inloop is om half achte. Et begint om acht ure. Ik zal d’r zeker even hennegaon.