Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Tillevisie

Plaetst op 13 jannewaori 2022.

En doe zag ik Klasien gisteraovend inienend op ‘e tillevisie! Wat aorig! Ze was in et pergramme Tussen keunst en kitsch. Ik kenne Klasien mien hiele leven al, ze komt van Ni’jhooltpae. Zi’j is de vrouw die tal van mien boeken inlezen het veur blienden en meensken die min zien kunnen. Ze lest ok wel kollums van me in die in de Liwwadder Kraante staon hebben. En doe zag ik heur gisteraovend inienend mit een mooi femiliesieraod. Dat is trouwens niet zoe’n wonder, want ik kieke eins altied naor dat pergramme. Al sund et aldereerste begin en dat was op 31 oktober 1984. Et bestaot dus al meer as 37 jaor. Eerst wodde et prissenteerd deur Cees van Drongelen (1984-2002), doe deur Nelleke van der Krogt (2002-2015) en daornao deur Frits Sissing. Vleden weke hadde een vrouw een oold gebedeboek uut 1455 bi’j heur en dat was mar liefst honderdduzend euro weerd. En gisteraovend kwam d’r een vrouw anzetten mit een op een paneel schilderd petret van een jonge vrouw uut omtrent 100 nao Chr. en dat was vuuftigduzend euro weerd. Mien hemel nog an toe! Wat een bedregen! En die beide vrouwluden hadden d’r gien benul van wat veur weerdevols as ze in huus hadden. Dat vien ik mooi! Zoks zo’k ok wel es mitmaeken willen! Da’k op ‘e rommelmark van Makkinge een aorig schilderi’jgien kope veur vuuftien euro of daoromtrent en dat et laeter bi’j Tussen keunst en kitsch in et Drents Museum in Assen dan een echte Jacob Maris bliekt te wezen! Mar wat moe’k d’r dan mit doen? Verkopen of duur verzekeren en in huus an de mure hangen?

As alles gewoon west was… dan ha’k vandemiddag in Norg veur de leden van de Historische Verieninge verhaelen vertellen mocht in De Brinkhof. Mar ok dat optreden is al meerdere keren versteld en et is ok now weer niet deurgaon. Wat toch een ellende. Ik hope toch zo da’k ooit nog es weer naor Norg kan en mag om daor lekker te vertellen. Want dat is mien lust en mien leven!