Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Tétouan

Plaetst op 13 juni 2024.

Ik hebbe op verzuuk een stokkien schreven veur de rebriek Stellingwarver Zaeken in de beide Stellingwarver kraanten. En dat over et feit da’k krek as veurige jaoren gedurende keunstmannefestaosie Eupen Stal in Berkoop weer boeken verkopen en signeren zal in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte. Ik neme iene middag in de weke vri’j en wor dan vervongen deur een lieke toeke verkoper of verkoopster. Eupen Stal is van ’t jaor van zaoterdag 27 juli t/m zundag 25 augustus. Middags van 1 tot 6 ure. Ik hebbe ok een verhael opstuurd naor et Stellingwarver tiedschrift De Ovend. Dat ha’k een schoffien leden al schreven. De titel is Een slange in Tétouan. Op 17 juni 1979, dat is over 5 daegen 45 jaor leden, veerde ik mit kammeraod Haarm van et Spaanse Algeciras naor Ceuta. We zaggen de Rots van Gibraltar van dichtebi’j. In Ceuta nammen we de bus en gongen naor Tétouan in Marokko en daor gebeurde wat biezunders. Daor was ik die dag zuver een betien een held. Daor gaot et verhael dus over en dat is te lezen in et augustusnommer van et mooie tiedschrift De Ovend.