Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Testamint fan de siel

Plaetst op 11 feberwaori 2024.

‘Testamint fan de siel’ is de titel van et laeste boek van Hylke Speerstra. Speerstra is ien van de grootste Friese schrievers en verhaelevertellers die nog niet zolange leden de Friese Anjer kreeg. ‘Testamint fan de siel’ is neffens Hylke Speerstra zien alderlaeste boek. Et is trouwens een prachtig boek, ik hebbe et indertied votdaolik lezen. Onder diezelde titel bin vier podcasts uutkommen. Op mien oolde komputer ha’k de eerste drieje al beluusterd, vandemiddag he’k de vierde en laeste beluusterd. De titels van de podcasts van nommer iene t/m viere bin: Ferhalen fertelle, Taal, De moaiste ferhalen en It lêste boek, en now? Hylke Speerstra is een geweldige verteller. Hi’j wodt in disse serie podcasts ondervraogd deur en is in gesprek mit Martine van der Steege van de Liwwadder Kraante. Over zien jeugd en oolderlik huus in Tjerkwerd, zien karrière as journalist, zien boeken en schrieveri’je, et Fries en de eigen identiteit, zien naosten, et oolder wodden en et kwietraeken van vrunden, et leven en de dood. Ik kan et jim anraoden en luuster vier keer een ure naor Hylke Speerstra. Hi’j nemt je hielemaole mit in et verhael van zien leven. Meensken die zels wel es wat perberen te schrieven moe’n zeker luusteren gaon naor disse grootmeester. Hier kuj’ wat van leren!