Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Tentoonstelling

Plaetst op 5 april 2023.

Vandaege het tuunman Arnaud veur de eerste keer dit jaor de tuun weer beredded. Et ligt d’r now en hopelik mit de paosdaegen ok hiel mooi bi’j. De magnolia zit stampvol knoppen en is haost los. D’r moet now gien naachtvost meer kommen. De boverste knoppen hebben al een betien een zwink van de vost van vannaacht had. Die zien een betien bruun toe. Mar dat bin mar een peer knoppen. De rest het d’r zo te zien gien hinder van had.

Vanaovend mag ik de tentoonstelling van foto’s en gedichten van Ronald Westenberg in de Kiekzael (in de biebeltheek) van Wolvege eupenen. Ronald zit veur D66 in de gemienteraod van West-Stellingwarf en hi’j maekt dus ok foto’s en schrift gedichten. D’r bin twie boekies van him verschenen. Praatjes en Plaatjes (2021) en Mijn koffer (2022). Die he’k indertied votdaolik kocht. En now is d’r dus een tentoonstelling. Ronald het me vraogd en vertel een verhael uut eigen wark. Dat wodt et verhael Kedogien. En daornao eupen ik de tentoonstelling. Ik vien et een ere da’k dat doen mag!