Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Straotklinkers

Plaetst op 19 november 2023.

Ik hebbe gisteraovend mit Johan en Gertie van zes tot negen ure uut eten west in resteraant Boszicht in Ni’jberkoop. Wat hewwe nao de corona wat ofpraot. De mond het oons haost gien tel stillestaon. Now ja, onder et eten vanzels wel es. Dat eten was heerlik! Hier kan Van der Valk echt niet an tippen. Et is d’r niet al te duur en ie kriegen d’r vule meer. Ik hadde een boereschnitzel en daor kriej’ dan bi’j: petat en bakte eerpelties, salade, appelsmotse, grune boonties en een bakkien mit wottelties, dopaten en spruties. En alles zo lekker van smaek. Dat alles is schone opraekt. D’r is allienig een fluttien mayonaise overbleven. Ik bin zo zat as een tieke thuuskommen.

 

Vandemorgen om negen ure ston ik al weer mit de auto in Noordwoolde bi’j Fettje veur ’t huus. We bin tegere naor ’t Maotie in Gasselte west veur een optreden van de Straotklinkers. Die hewwe wel es vaeker zien en die vier kerels kun allemachtig mooi zingen en speulen. Ze bestaon al meer as dattig jaor. We weren d’r om tien ure en kregen drekt wat drinken en een beste hiempe mokkagebak. De Straotklinkers hadden heur optreden in drie dielen verpat. In et schoft kregen we drinken en lekkere happies. Ze zongen heur eigen lieties in et Grunnings, mar maekten ok een uutstappien naor et wark van Ede Staal. Mien hoge laand… Ze zongen ok lieties in et Engels en lieties gedieltelik in et Engels en et Grunnings. Ze zongen wat van Elvis Presley en van Johnny Cash. Et prachtige San Quentin. Et was krek as zong Johnny Cash daor in et echt. Et was ok wel es wat Schots/Iers. En dan die prachtige meziek: akkordeon, banjo, mandoline, contrabas. ’t Maotie zat hatstikke vol en iederiene vun et geweldig! Een protte meensken bleven nao ofloop daor te eten. Dat hebben Fettje en ik vanzels ok daon, dat ik bin al weer zo zat as een tieke thuuskommen.