Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Stofzoeger

Plaetst op 4 juni 2024.

Doe Anke vleden weke doende was mit et schonemaeken, gong de slange van de stofzoeger stokkend. Ik was van doel en koop een ni’je stofzoeger, mar Anke zee dat d’r wel ni’je onderdielen te koop weren. Ze het et veur me uutzocht, dat zodoende he’k vandemorgen bi’j Handyman in Et Vene veur 25 euro een ni’je slange op ‘e kop tikt. Dat is aorig goedkoper as koop een ni’je stofzoeger.

A’k dichtbundels lezen hebbe laot ik die altied nog een schoft naost mien stoel liggen. Dan kan ‘k d’r nog es wat in lezen en ommesnuuien. Dat gebeurt ok wel es, mar ok weer niet hiel vaeke. Ik zette daoromme now drie van die bundels in de boekekaaste. Drie bundels van drie Drentse dichters. De bundel Vief liefdes van Klaas Koops mit allienig mar gedichten in et Drents. De bundel Dwaalspoor van Ria Westerhuis daor ik op 26 meert 2022 et eerste exemplaor van in ontvangst nemen moch. Ria heur gedichten bin in et Drents en et Nederlaans. En dan nog de bundel Voor mijn lieve wandelaar van Marga Kool. Marga heur gedichten bin allienig mar in et Nederlaans. Drie mooie bundels!