Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Stellingwarver Roet

Plaetst op 3 meie 2023.

Et Drents letterkundig tiedschrift Roet het de laeste peer jaor andacht besteded an de schrieveri’je in de aandere Nedersaksische gebieden. Zo was d’r al es een Grunninger, Overiesselse en Aachterhoeker Roet. En now kree’k gister de Stellingwarver Roet over de heerd. D’r staot een interview in mit Abel Darwinkel, de direkteur van de Stellingwarver Schrieversronte en veerder bi’jdregen van Attie Nijboer, Harmen Houtman, Stien van Anne, Johan Veenstra,Carlo Campana, Henk Bloemhoff, Abel Darwinkel en Karst Berkenbosch.

In de bos naost huus beginnen de sepiepen te bluuien. Nog even en de zute locht zweeft onder de aovend om huus henne. Dat is veur mi’j altied et teken dat et weer veurjaor is. Toegeliekertied vraog ik me al een jaor of wat of hoe vaeke a’k et nog mitmaeken mag dat de sepiepen weer bluuien gaon. Hoevule tied is me hier nog toemeten?

Hieronder een foto die, zonder da’k d’r arg in hadde, eregister maekt is in de radiostudio van Odrie in Oosterwoolde. Ik bin hier an ’t inlezen mit de tekst veur de fietsroutes deur een biodivers kultuurlaandschop van Oost-Stellingwarf.