Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Steenhouwer

Plaetst op 7 juni 2023.

Ik hebbe vandemiddag op ‘e fiets naor aachterneve en iemker Piet in Wolvege west om (weer) acht potten hunning op te haelen. Ik hebbe d’r wat drinken had en we hebben even bi’jpraot. Ik hebbe ok nog wat aandere bosschoppies daon veurda’k op vekaansie gao. Want ja, poes krigt even een aandere verzorger en d’r moe’n vanzels wel zat lekkere brokkies en veural ok snupies in huus wezen. Doe ‘k thuuskwam was d’r een mailtien van Frits uut Sneek naor anleiding van mien kollum Funfietsers in de Liwwadder Kraante van gister. Frits kende et woord suiselder niet en zien buurvrouw brak heur heufd d’r ok al over. Een suiselder is iene die traoge lopt. Ik hebbe et in de kollum bruukt veur iene die traoge fietst. Ie moe’n as schriever soepel en speuls mit je tael ommegaon.

As d’r nog meensken binnen die mien roman Vroeger is veurgoed veurbi’j nog graeg hebben willen, moe’n ze d’r as de wiedeweergao bi’j wezen. Ik hebbe nog twie exemplaoren van et boek te koop en dan is et uutverkocht en wodt et niet nog een keer herdrokt.Veur disse roman kree’k een peer jaor leden de Rink van der Veldepries.

Ik hebbe de literaire thriller Steenhouwer van Camilla Läckberg nog es een keer lezen en et was weer krek zo spannend as doe ‘k et boek veur de eerste keer las. Inspekteur Patrik Hedström leidet et onderzuuk naor de dood van een zeuvenjaorig maegien.En dan kommen d’r geheimzinnige gebeurtenissen van tachtig jaor leden an et locht. Mar Patrik lost mit wat hulpe van zien vrouw, schriefster Erica Falk, altied alles op.