Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Staar

Plaetst op 6 april 2024.

De staar is in ieder geval uut beide ogen weg. Ik zie de koplaampen van de auto’s weer as koplaampen en de straotlanteerns niet meer as grote kraanzen mit een cirkel d’r ommetoe. Ik zie alles now ok vule lochtiger, et waezige is vot. Ik kan wel tillevisiekieken, die het ok al van die mooie heldere kleuren. Ik kan de ondertiteling ok lezen. Et vervelende blift nog et gevuul dat d’r wat in et oge zit en et lezen van de kraante en zo. Fettje het vandemiddag mit me naor de Hema in Wolvege west om zoe’n goedkoop leesbrillegien. Daor kan ‘k dan wel een stokkien in de kraante mit lezen. Komputeren wil daor weer niet mit. Dit zal de kommende tied wel wat een gedoe blieven totdat ik een ni’je brille kriegen zal. Mar dan biwwe wel zes weken veerder. En doe kree’k vandemorgen ok nog gedoe mit de wasmesiene. Dat kan d’r dan ok nog wel bi’j. De monteur het de boel oplost.