Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Sneek

Plaetst op 10 feberwaori 2022.

Vandaege he’k de hiele dag in de mooie stad Sneek west. Vandemorgen bin ‘k naor Jelle en Gerda gaon om de verjaordag van Jelle nog te vieren mit gebak, happies en draankies! Hi’j is eregister 75 jaor wodden! Dat is vanzels een geweldige leeftied! Ik hebbe tussen de middag stamppot zoerkool bi’j heur eten. Vandemiddag is Jelle mit me mitgaon naor mien eerste optreden sund lange tied. Ik moch verhaelen vertellen veur een koppeltien senioren in de Sneker baptistekarke. De veurzitster is de schoonmoeder van Jelle zien dochter. De middag begon mit et zingen van Lied 484. Et vertellen gong prima, ik hadde goed rippeteerd! Ien keer mos ik even stoppen, dat was mien schuld niet, mar d’r kwam een vrouw wat laeter en daor mos even een stoel veur te plak zet wodden en zo. Dan kuj’ niet deurvertellen. Mar wat bin ‘k bliede da’k weer es een keer heerlik vertellen kon! Wat he’k dat mist! Ik hebbe ok mooi wat boeken verkocht. Et warkt prima om In brêge fan glês veur mar twie euro te verkopen bi’j ankope van een aander boek. Jelle en ik kregen allebeide een mooie bos tulpen mit naor huus. Ik hebbe bi’j heur nog een koppien thee dronken. Daor ha’k wel verlet van. Et was hiel goed te marken da’k aanderhalf ure vertellen niet meer wend bin. Ik vernam in de loop van de middag da’k schor begon te wodden. Dat zal morgen lichtkaans nog wel wat slimmer wezen. Zokrek zag ik in de Mildamster Poolder de locht in de braand staon deur de ondergaonde zunne. Wat een schitterend gezicht!