Johan Veenstra
Stellingwarver schriever en verteller

Slotten

Plaetst op 22 juni 2022.

Wat een gedoe vandaege… Ik murk de laeste weken dat de slotten van de deuren en de sleutels et an ’t begeven weren. Et warkte allemaole niet zo goed meer. Vandaege het d’r een aorige man van Marokkaanse komof van een bedrief uut Et Vene west om d’r naor te kieken. De boel was nao 32 jaor an ’t aende. Hi’j het d’r doe ni’je slotten inzet. Mar doe die d’r inzatten dee blieken dat bi’j alle slotten verschillende sleutels heurden. Wat een lastig gedoe. De sleutels die ‘k hadde pasten op alle oolde slotten. Hi’j het de boel doe weer zo veraanderd da’k slotten in veur- en aachterdeure hadde mit liekese sleutels. De deure van de gerage hadde nog appatte sleutels. De man zol nog kieken as et aanders kon. Laeter kwam hi’j weer. Doe het hi’j alle slotten weer verwisseld. Ik hadde doe weer drie slotten daor alle sleutels op pasten. Mar van die slotten hadde hi’j veur elk mar iene sleutel. Dat is vanzels ok niks. Doe de aorige man weer vot was, bin ‘k in de auto stapt en he’k d’r in Wolvege nog drie sleutels bi’jmaeken laoten. Wat een gedoe allemaole.
Hieronder nog een foto van gister. Disse foto he’k maekt doe we deur et mooie Warga veerden.